När kungen höll mönstring vid Taxhuvud, Tillinge

"Det ligger ett gammalt boställe med anor från indelningsverkets dagar i Tillinge socken, benämnt Taxhuvud. Detta innehades under Carl XI:s tid av en kapten som årligen under en viss tid där brukade samla sitt kompani för att öva dess manskap i krigiska idrotter.

Vid ett dylikt tillfälle inträffade, att konung Carl XI:e under en resa till Kungsör stannade för att inspektera kompaniet. Därvid räknade han ävenledes karlarne för att se, om det stämde. Men hur han räknade och adderade tillsammans, fattades en karl, och denna tillhörde den rote, som den närvarande kronofogden hade att stå i ansvar för. Det blev undersökning i saken och befanns det, att  samma rote icke hållit någon soldat på flera år.

När kungen förnam detta, blev han högst förbittrad och befallde att fogden genast skulle ledas till trossboden* och ikläda sig en soldats rustning. Så skedde. Det dröjde icke länge förrän fogden var åter. Man kunde numera icke känna igen honom. Han hade avklädt sig den föregående grannlåten och kom nu iklädd en soldats enkla vapenrock. Därefter blev han befalld att gå i ledet för att fylla luckan. Där fick han ävenledes stå kvar tills ny karl blivit anskaffad. Detta torde väl icke ha dröjt så länge.

Men konungens förfarande vid detta tillfälle lät länge tala om sig i bygderna och har berättats ända in i senare tider på sätt, som vi här återgivit händelsen".

------------------

*Trossboden, där soldaternas utrustning förvarades, ska ha legat på den plats där Hummelsta skola idag finns, enligt Arthur Lindells handskrifter.

-------------------------

Från en artikel i Enköpings-Posten i december 1921.

Senast uppdaterad 2006-11-02

Tillbaka till sidan om soldater i Tillinge

Tillbaka till startsidan

Bilder och bakgrunder är hämtade från  www.maryslittlelamb.com