Boplatser i Tillinge 1772-1778

Kyrkans husförhörslängder hade ofta ett ortsregister på de första sidorna. Följande uppgifter om vilka byar, torp och gårdar som fanns i Tillinge är hämtade från den husförhörslängd som omfattade åren 1772-1778. Socknen var indelad i 14 rotar:

 

Namn på by, torp e dy Kommentar
Ej roteindelat  
Prästgården  
Klockaregården  
   
1. Hovdesta rote  
Hovdesta hushåll fanns även ute på ägorna
Hansta hushåll fanns även på ägorna
Vreta  
Alma  
   
2. Vappa rote  
Vappa inkl. Vappa säteri, utjordar och övriga torp
Mellanbo torp under Vappa säteri
Överbo torp under Vappa säteri
Nederbo torp under Vappa säteri
Byn  
Fyrkanten torp under Vappa säteri
   
3. Vela rote  
Vela hushåll även på ägorna. Kommunisterboställe mm
   
4. Skinna rote  
Skinna hushåll även på utjord och ägor
Drällsta hushåll även på ägorna
   
5. Hummelsta rote  
Dorsilla hushåll även på ägorna
Myrby hushåll även på ägorna
Siggebacken beläget på Myrby ägor
Hummelsta hushåll fanns även på ägorna
Hummelbo beläget på Hummelsta ägor
Svirsta  
Lötsunda hushåll även på utjord och ägor
Jungfrubo beläget på Lötsunda ägor
   
6. Uddala rote  
Ogesta  
Skyttbo hushåll fanns även ute på ägorna
Litselås Kronolänsmansboställe. Hushåll även på ägorna.
Uddala hushåll fanns även på ägorna
Gryta hushåll fanns även på ägorna
   
7. Broby rote  
Linda  
Broby hushåll fanns även på ägorna
Nykvarn  
Frösvi hushåll även på utjord
Bällbo (Ballbo)  
Ernsta hushåll även på ägorna
Gunstingsbo  
Smedstorp  
   
8. Mälby rote  
Björntorp beläget på Kroklösa ägor
Kroklösa hushåll fanns även på ägorna
Nytorp beläget på Kroklösa ägor
Dyrktorp beläget på Kroklösa ägor
Taxhuvud  
Vindsberga  
Mälby inkl. Mälby säteri. Även andra hushåll på ägorna.
Lötkrogen torp under Mälby säteri
Hästängen torp under Mälby säteri
Posttorp torp under Mälby säteri
Stentorp torp under Mälby säteri
Ekekrogen torp under Mälby säteri
Ryttartorp torp under Mälby säteri
Hummeltorp torp under Mälby säteri
Löttorp torp under Mälby säteri
Början backstuga belägen på Mälby ägor
Skillnan backstuga belägen på Mälby ägor
   
9. Tibble rote  
Tibble hushåll fanns även på ägorna
Laggan torp beläget på Tibble ägor
Myrtorp backstuga belägen på Tibble ägor
Snuggbo beläget på Tibble ägor
Stentorp beläget på Tibble ägor
Lundby Lundby säteri. Även hushåll på ägorna.
Bråboda bondgård under Lundby säteri
Lundbo bondgård under Lundby säteri
Gattorp torp under Lundby säteri
Glastorp torp under Lundby säteri
Brunsbo torp under Lundby säteri
Snöhålet torp under Lundby säteri
Nytorp torp under Lundby säteri
Torgesta  
   
10. Kils rote  
Kil Kronobefallningsboställe
Öndesta hushåll fanns även på ägorna
Åsbo  
   
11. Tallmyra rote  
Tallmyra hushåll fanns även på ägorna
Järstena hushåll även på ägorna
   
12. Hagby rote  
Hagby även hushåll på ägorna 
   
13. Ullbro rote  
Ullbro hushåll även på ägorna
Ulunda  
Nibble hushåll även på ägorna
    
14. Hässelby rote  
Åby  
Hässelby hushåll även på ägorna
Ör  

 

Uppgifterna hämtade från Tillinge A1:5.

Senast uppdaterad 2001-12-03

Tillbaka

Bilder och bakgrunder är hämtade från  www.maryslittlelamb.com