Vilka flyttade in till Tillinge socken för 100 respektive ca 90 år sedan?

Rörligheten på landsbygden vad gäller boende i socknen var stor för hundra år sedan. Till delar kan det förklaras med att statarsystemet tillämpades på en del av gårdarna, men också förstås att de flesta tonåringar förväntades flytta för att tjäna som piga eller dräng när de var runt 15 år gamla. Några inflyttningar kan också vara pigor/drängar av den sistnämnda kategorin som flyttar hem igen...

År 1909

Nedan följer en lista över de som flyttade in till Tillinge år 1909 enligt kyrkoböckerna (med reservation för ev. feltolkningar av texten):

Nr Inskr.-dag Sida i husför-hörslängd Namn Yrke mm Inflyttad ifrån Inflyttad till Mans-kön "Qvin-kön" Särskilda anteckningar (födelseår, värnpliktiga mm)
1 14/1 16 (Johansson) Olsson, Karolina hustru Utfl. no 2 Fattiggården Dorsilla   1  
2 24/1 39 Edling, Hilda Sofia dotter Utfl No 16 1908 Ernsta   1  
3 " 82 Norström, Gunnar dräng Utfl. No 2 1908 Hummelsta 1   87 10/4
4 25/2 330 Göransson, Erik Valfr. Teod. dräng Svinnegarn Vela 8 1    
5 18/3 352 Pettersson, Pär Johan Emil dräng Bred Öndesta 1   84 24/1  280 56/05
6 19/3 23 Söderlund, Antonius bruk. o fam Kungsåra Dorsilla 4 4 2 77 17/1  33 139/98
7 26/3 101 Berglind, Karl Johan stdr m fam Enköping Kihl 1 1 4 82 29/5  266 54/03
8 " 103 (Andersson) Karl Gustaf gossebarn Kungsholm, Stockholm Kihl 1 1    
9 23/4 41 Aldin, Anders Gustaf lantbruksarbetare med familj Torsåker Frösvi 1 5 61
10 " " Aldin, Gustaf Tyko son " " 1   85 19/4  225 60/06
11 " " Aldin, Rudolf Andreas son " " 1   89
12 " " Aldin, Josef son " " 1   91
13 " " Aldin, Gustaf son " " 1   93
14 24/4 220 Ytter, Anna Eugenia piga Husbysjutolft Tibble 1   1  
15 27/4 253 Karlsson, Er Em Nic...rno h.eg o fam Vårfrukyrka Ullbro 2 2 2 79 13/3  40 138/00
16 30/4 225 Andersson, Karl Johan statdr m fam Husby Sjutolft Tibble 4 1 3 69 3/3  46 112/90
17 3/5 231 Alva Margareta flickebarn Lena, Älfsb.l. Tibble, Lundby mejeri   1  
18 11/5 253 Astrid Margareta flickebarn, se nr 15 Vårfrukyrka Ullbro 2   1  
19 " 276 Ullén, Johan Sigfrid f.d. soldat, arbetare Enköpings-Näs Vappa by 1 3  
20 12/5 250 Ullén, Knut Ture son, dräng " Ullbro 1 1   94
21 " 78 Vigg, Emil Alexius f. dragon, slöjdare o hu Ryttene, Vås l. Hofdesta, Vindhem 1 1 76 17/7  369 54/02
22 21/5 265 Staberg, Frida Vilhel. f. tjänarinna Enköping Vappa   1  
23 5/6 " Svea Vilhelmina flicka       1  
24 14/6 10 Jakobsson, Johan Gottfr. kvarnarb. m familj Bred Broby, Ekensberg 2 1 81 20/3  45 54/02
25 23/6 55 Renström, Karl Gustaf arbet. Katarina, Stockholm Hagby 1   49
26 25/6 139 Johansson (Bjur), L Vilh. stdr m fam Långtora Lundby 2 3 59
27 7/7 89 Hjort, Selma Lovisa tjänarinna Kärrbo, Vås l. Hummelsta   1  
28 10/9 272 Edling, K Joh Alfr. arb. m fam Vårfrukyrka Vappa by 1 2 68
29 16/9 265 Karlsson, Karl Leonard dräng Biskopskulla " 1   91
30 24/9 243 Karlsson, Hedvig Eugenia tjänar. Enköping Uddala   1  
31 11/10 243 Härlin, Karl Gustaf arbetare Irsta, Vås l. " 1   87 15/6  195 53/06
32 1/11 301 Hagström, Johan stdr. m fam Håbo Tibble Vappa 3 2 67
33 2/11 270 Rundberg, Axel Viktor änkl. dräng Enköping Vappa by 1   58
34 5/11 122 Pettersson, Pär Axel statdräng Hubbo, Vås l. Lundby 1   79 23/3  454 53/02
35 " " Lind, Signe Karolina (hustru) med son " " 1 1  
36 " 139 Åman, Gust. Emil stdr. m. fam V Ryd " 2 3 85 12/12  2563 45/06
37 " " Andersson, Oskar Hemfrid dräng Dingtuna " 1   89
38 " 126 Krigström, Karl August stdr Vallby " 2 1  
39 " " Krigström, Karl Oskar son " " 1   90
40 " " Krigström, Alma Elisabet dotter " "   1  
41 " 157 Nyberg, Karl Petter statdr. m fam Skokloster Mälby 2 4 50
42 " " Nyberg, Hilda Axelina dotter " "   1  
43 8/11 297 Larsson, Johan August stdr o fam Björskog Vås l. Vappa 2 1 frik
44 " 298 Lindström, Joh. Teodor stdr o fam " " 2 2 frik
45 " 302 Gustafsson, Simeon Efraim stdr o fam Kungs-Husby " 3 3 frik
46 " 330 Pettersson, Lars Gottfrid dräng Svinnegarn Vela 8 1   93
47 9/11 231 Stockselius, Anna Josefina mej.elev Vadstena Tibble, Lundby mej.   1  
48 10/11 39 Blomgren, Oskar Fredr. arb. o h. Teda Ernsta 1 1 81 1/6  48 54/02
49 " 271 Östmark, Karl Isidor dräng " Vappa 6   1 92
50 " 92 Östmark, Valborg Ottilia piga " St Järstena 2   1  
51 11/11 99 Söderberg, Karl Albert dräng Litslena La Järstena 1   91
52 " 64 Björkman, Karl Ivar dräng Vårfrukyrka Hagby 1   93
53 " 61 Johansson, Karl Daniel " Torstuna " 1   93
54 " 56 Björkvall, Signe Amalia piga Bred "   1  
55 " 54 Bergström, Selma Leontina piga Hubbo Hagby 1   1  
56 " 55 Hultgren, Joh. Rudolf f.d. fattigg.förest. m son Lysvik, Karlst.l. sonen till Hummelsta 2   69 9/7  45 138/91
57 " 187 Hultgren, Sofia Elisabet dotter " Skinna   1  
58 " 54 Lindberg, Elis Teodor dräng Teda Hagby 1 1   90
59 12/11 232 Larsson, Lars Oskar arb m fam Björksta Tibble 5 3 73 11/11  165 13/94
60 15/11 74 Karlsson, Gust. Anton Eugén arbet. dräng Sparrsätra Hofdesta .. 1   91
61 16/11 171 Andersson, Johanna Charlotta piga Enköp.s-Näs Nibble   1  
62 " " Isberg, Hilda Teresia " Simtuna "   1  
63 " 91 Johansson, Johan Edvin dräng Långtora St Järstena 1   94
64 " " Holst, Gerda Matilda piga Säby "   1  
65 " 93 Vallinder, Berta Vilhelmina " Litslena "   1  
66 " 96 Johansson, Johan Fridolf dräng Kila, Vås l. " 1   89
67 " 252 Vesterberg, Emma Kristina piga Lossa Ullbro 1   1  
68 " 257 Andersson, Edit Maria " Vårfrukyrka Ullbro kv   1  
69 " 76 Lilja, Hulda Josefina piga Härnevi Hofdesta   1  
70 17/11 120 Pettersson, Karl Viktor fördräng fam. Götlunda, Örebro Lundby 3 2 71 14/11  62 139/92
71 " 123 Vallén, Märta änka hushållerska Simtuna "   1  
72 " " Karlsson, Erik Vilhelm fosterson " " 1    
73 18/11 67 Andersson, Karl Gust. hemeg. o h. Floda, Nyköp. Hansta 1 1 frik
74 " 66 Höflling, K Aug Eson stdr m fam Vårfrukyrka Hansta 1 2  
75 " " Höfling, Hilda Josefina barnh.b. 11433 " "   1  
76 " 75 Olsson, Nils Johan arbetare Bergsjö, Göteborgs l. Hofdesta 1   89
77 19/11 232 Larsson, Bror Evert son till no 59 Björksta Tibble 1    
78 " 171 Fredriksson, Victor Helge dr. Kungs Husby Nibble 1   94
79 " 294 Eklund, Karl Gust. stdr. + fam Svinnegarn Vappa 2 2 57
80 " " Eklund, Joh. Axel arbetare "   1   88 25/8  44 54/09
81 " " Eklund, Signe Josefina dotter "     1  
82 19/11 108 Johansson, Johan Gottfrid f dräng son V Löfsta Kroklösa 1   82 1/5  250 54/03
83 " " Andersson, Edvin Emanuel dräng Bro " 1   92
84 " 88 Karlsson, Karl Johan Viktorinus f. torpare m fam Fröjeslunda Hummelsta 1 1 64
85 " 12 Karlsson, Hilda Charlotta torp.d. piga " Fattiggården   1  
86 22/11 314 Johansson, Anna Maria piga Öfver Gran Vela 2   1  
87 " 319 Ekberg, Pär Axel Teodor dräng Björksta Vela 1 93  
88 23/11 151 Lundqvist, Elin Josefina piga Husby Sjutolft Mälby   1  
89 " 162 Svan, Oskar Fredrik rättare m. familj Kulla " 3 3 67
90 " " Svan, Frits Oskar son " " 1   94
91 " 162 Appelgren, Karl Joh. ladug.sk. + fam Håtuna " 2 1 53
92 " " Appelgren, Yngve Anselm Aug. son " " 1    
93 " 163 Karlsson, And. Gust. stdr m fam Sala landsf. " 3 3  
94 26/11 108 Johansson, Elin Josefina (pig..dotter Vårfrukyrka Kroklösa   1  
95 "   Eliasdotter, Brita Lisa bondedotter Dorotea Hagby   1  
96 " 79 Andersson (Sund) Tekla Amalia änka St Ilian Hofdesta utj.   1  
97 27/11 231 Gustafsson, Emilia Karolina piga Björksta Tibble, Lundby mej.   1  
98 29/11 37 Karlsson, Gustaf Henning dräng Torstuna Ernsta 1   92
99 "   Jansson, Edit Maria piga Litslena Ulunda   1  
100 " 240 Löfgren, Joh. Aug. stdr m fam Hubbo Prostgården 2 2 83 23/1  42 54/05
101 30/11 206 Målgren, Joh. Isak ladug.sförm. m hu Vårfrukyrka Tallmyra 1 1 43
102 " " Gustafsson, Gulli Nalmi barnh.b. 13037 " "   1  
103 " " Målgren Gottfrid Valentin arb. " " 1    
104 " 213 Eklund, Joh. August dräng Johannes " 1   80 1/5  16 139/01
105 " 361 Eriksson, Gustaf Edvin dräng Litslena Öndesta 1   83 5/3  48 43/04
106 " " Höggren, Ester Lyster Genevala Kristina ?   Dorotea "   1  
107 2/12 87 Andersson, Adolf Rik. arb. o hu. Kungsholm, Stockholm Hummelsta No 1 1 1 74 6/2  31 138/75
108 " 199 Persson, Gerda Vilhelmina Johanna piga Boglösa St. Svirsta   1  
109 " 308 Lindholm, Karl Erik Valdemar dr. Björksta Vela no 1 1   93
110 3/12 6 Eriksson, Anna Erika piga Fröjeslunda Broby   1  
111 " 7 Karlsson, Karl Erik statdräng Vårfrukyrka " 1   52
112 " " Andersson, Johanna Gustava hushållersk. " "   1  
113 " 42 Andersson, Albertina Paulina änka Ängsö Frösvi   1  
114 " " Bergström, Emil Robert dräng Torstuna " 1   78 2/6  17 137/99
115 " 52 Säll, Hulda Elvira Elisabet piga Biskopskulla Gunstingsbo   1  
116 " 111 Frick, Emma Karin Lovisa hush. Björksta Linda   1  
117 6/12 93 Lundin, Karl Eugén dräng Altuna St. Järstena 1   93
118 " 46 Tärnblom, Johan Ivar gosse Vårfrukyrka Gryta 1    
119 " " Andersson, Ellida Augusta piga Sparrsätra "   1  
120 " " Larsson, Herman Reinhold dräng Kungsåra " 1   93
121 " " Andersson, Knut Ejnar Maurits dräng Björksta " 1   91
122 " " Pettersson, Maria Vilhelmina dotter, piga Enköping Uddala   1  
123 7/12 280 Bergwvist, Albertina Regina piga " Vappa sjukl.   1  
124 " " Karlsson, Beda Matilda   " "   1  
125 " 187 Lindholm, Ernst Eugén dräng Teda Skinna 1   92
126 " 151 Hammar, Ada Victoria piga Kolbäck Mälby   1  
127 8/12 114 Envall, Signe Matilda piga Teda Litselås   1  
128 " 110 Berg, Anders Johan arb. m. fam. Lundby, Vås l. Kroklösa 1 2 83 30/11  331 53/04
129 11/12 226 Olsson, Johan Rikard dräng Tärna Tibble 4 1   93
130 21/12 263 Lundblad, Oskar Ot.o dräng Sparrsätra Ulunda 1   89 7/10  ..skr.sk.
131 24/12 19 Rung, Altea Elisabet piga Långtora Dorsilla   1  
132 28/12 64 Hag, Karl Erik dräng Svinnegarn Hagby 1   92
133 30/12 158 Eriksson, Tekla Charlotta f. piga m barn Vårfrukyrka Mälby 1 2  

Man kan konstatera att det "nya" namnskicket har slagit igenom så gott som helt. Det är bara en av de ovanstående kvinnorna som har ett patronymikon (efternamn bildat av faderns förnamn + dotter).

             

År 1910

En lista över de som flyttade till Tillinge år 1910 enligt kyrkoböckerna (med reservation för ev. feltolkningar av texten):

 

Nr Inskr.-dag Sida i husför-hörslängd Namn Yrke mm Inflyttad ifrån Inflyttad till Mans-kön "Qvin-kön" Särskilda anteckningar (födelseår, värnpliktiga mm)
1 4/1 123 Lindström, Ida Ingeborg hush. med son Vårfrukyrka Lundby 1 1  
2 8/1 367 Johansson, Erik Johan yngling Giresta Öhr 2 1    
3 3/3 62 Eriksson, Klas August Läg.eg m hu Svinnegarn Hagby 1 1  
4 " " Eriksson, August Ivar son " " 1    
5 14/3 323 Kollén, Helfrid Alfrida dotter Västerås Vela 5   1  
6 21/3 199 Gustafsson, Axel Hildor Sigfrid dräng med son Kungs-Husby St Svirsta 2   82 12/4 222 34/03
7   20 Lindström, Johan Alfred smed o fam Enköping Dorsilla 2 2 frik
8 11/4 342 Vahlberg, Karl Fredr. Vilh. bruk. m fam Björksta Vreta 2 1 79 30/10 424 54/04
9     Vahlberg, Gunborg Elisabet fosterdotter " "   1  
10 " " Björklund, Ragnar Julius dräng " " 1    
11 13/4 165 Arnberg, K. Frid. H torpare m fam Villberga Mälby 4 2 fri
12 " " Arnberg, K G Ferd. torpareson " " 1   94
13 19/4 139 Billman, Ester Matilda hushållerska med son Västerås Lundby 1 1  
14 28/4 94 Karlsson, Sigrid Teresia dotter Sparrsätra St Järstena   1  
15 3/5 312 Lagerström, Karl Edv. arbetare Uppsala Vela no 2 1   86 24/5 41 54/07
16 6/5 206 Johansson, Oskar Vilhelm arb m fam Tortuna Tallmyra 1 2 frik
17 10/5 163 Andersson, Karl Gust. statdr m fam Aspö Mälby g 4 2 frik
18 " " Andersson, Gust Valentin son " " 1   94
19 13/15 280 Karlberg, Sara Fredrika Fröken Uppsala Vappa sjukhem   1  
20 10/6 26 Karlsson, Gerda Emilia   Uppsala Dorsilla   1  
21 11/6 113 Bergström, Emil Valentin brukare m fam Kolbäck Linda 1 2 78 14/8 9 141/1889
22 18/6 139 Rut Ester Oskarina flicka Västerås Lundby   1 se no 13
23 12/8 73 Ekstam, Karl Johan t.eg. m fam Stockholm, Maria Hofdesta utj. 4 3 63
24 20/8 66 Höfling, Märta Sofia barnh.barn 3203 Stockholm, Matteus Hansta   1  
25 30/8 239 Eriksson, Hanna Maria piga Matteus Prostgården   1  
26 " 239 Gulli Linnea Valborg dotter " "   1  
27 1/9 264 Karlsson, Anna Evelina tjänarinna Vårfrukyrka Ulunda   1  
28 24/9 166 Andersson, Ax. Erhard smed m barn Värmdö Mälby 3 2 frik
29 3/10 225 Gustafsson, Johan Gottfrid arbet. Kgl Uppls artilleri Tibble 1   fd stam 408 54/09
30 4/11 12 Gustafsson, Ebba Sofia piga Villberga Dorsilla 1, Fattiggården   1  
31 8/11 92 Tibblin, Gerda Vilhelmina piga Teda St Järstena   1  
32 " 231 Johansson, Engla Maria piga Tortuna Vås l Tibble, Lundby mejeri   1  
33 " 219 Lindberg, Ernst Teodor dräng Utfl no 78 Tibble 1 1   frik
34 " 94 Karlsson, Ida Karolina piga Villberga St Järstena   1  
35 " 12 Andersson, Johannes statdr + h Björksta Dorsilla 1 Fattiggård 1 1 50
36 "   Andersson, Johan Verner   " " 1   93
37 " 280 Karlsson, Hulda Maria piga Husby Sjutolft Vappa sjukhem   1  
38 " 296 Lindblom, Johan Fredr stdr + fam Frösthult Vappa gd 2 2  
39 " " Berg, Erik Joel stdr m hu Enköpings-Näs " 1 1 83 29/3 41 54/04
40 " 297 Andersson, Johan Axel stdr m fam V. Löfsta " 1 2  
41 10/11 271 Andersson, Hedvig Eleonora piga Arnö Vappa 6   1  
42 11/11 68 Tallberg, Otto Fritiof arb, stdr Frösthult Hansta 1   82 5/6 254 54/03
43 15/11 222 Larsson, Anton Leonard dräng S. Tälje Tibble 1   88 13/3 595 45/07
44 " 210 Hoffström, Er. Alb. dräng Aspö Tallmyra 1   90
45 " 361 Enlund, Axel Melker dräng Teda Öndesta 1   90
46 " 331 Pettersson, Ada Cecilia piga Vårfrukyrka Vela 8   1  
47 " 314 Gustafsson, Algot Albin dräng Svinnegarn Vela 2 1    
48 16/11 304 Svan, Sigrid Vilhelmina piga f 1896 Kulla Vappa Måttan   1  
49 " 82 Pettersson, Axel Ejnar dräng Gryta Hummelsta 1    
50 " 141 Eklund, Erik Elis Emanuel   Simtuna Lötsunda 1    
51 " 198 Forsberg, Karl Hugo dräng Frösthult St Svirsta 1    
52 " 216 Lindblom, Hedvig Eleonora piga Enköping Taxhuvud   1  
53 " 371 Eriksson, Edla Johanna   Bro Öhr   1  
54 17/11 346 Andersson, Karl Axel lägen. dräng Björksta Åby 1   95
55 " 221 Johansson, Helga Amalia piga Hubbo Tibble   1  
56 " 233 Eriksson, Johan Helidor arb + h Bred Tibble 1 1 85 9/7 24 54/06
57 18/11 259 Lundin, Johan Albert   Österunda Ullbro kvarn 1   88 20/2 355 56/09
58 19/11 82 Pettersson, Beda Charl piga Kumla Vås l Hummelsta   1  
59 22/11 55 Karlsson, David Vilhelm dräng Vårfrukyrka Hagby 1   86 6/4 636 60/06
60 " 99 Löfgren, Maria Karolina piga Aspö La Järstena   1  
61 " " Löfgren, Kurt Erik dräng " " 1   91
62 " 282 Vallin, Karl Robert arb + fam Uppsala Vappa 1 2 88 23/6 344 54/09
63 " 210 Anderssonm Johan Ivar son, dräng V Löfsta Tallmyra 1   95
64 "   Björklund, Anna Maria piga Frösthult Linda   1  
65 " 229 Bäckman, Karl Viktor järnvägsarb m fam Solna Tibble, Lundby station 1 1 85 25/5 67 54/06
66 " 93 Vallin, Johan Verner   Stockholm Oscar St Järstena 1   86 17/8?
67 23/11 263 Johansson, Nils Aug. med son Ö. Gran Ulunda 2   44
68 " 114 Andersson, Joh. Aug. dräng Björksta Litselås 1   88 3/1 192 53/09
69 24/11 34 Pettersson, Karl Oskar stdr fam Teda Drällsta 4 2 frik
70 " " Johansson, Erik Olof stdr fam Vårfrukyrka Drällsta 1 4 62
71 " 336 Johansson, Gerda Emilia dotter Kulla Vindsberga   1  
72 " 369 Hedberg, Margit Linnea flicka Sparrsätra Öhr   1  
73 28/11 5 Andersson, K Ax. Julius stdr fam Björksta Broby 2 1 81 1/7 195 56/02
74 " 37 Johansson, Vilhelm Fridolf dräng Brännkyrka Ernsta 1   75 26/3 243 129/96
75 " 175 Larsson, Erik Ragnar dräng V. Ryd Nykvarn 1    
76 " 176 Sandvall, P. Aug. f. mjölnare hu Tärna Nykvarn 1 1 66
77 " 361 Björkvall. Hulda Regina piga Vårfrukyrka Öndesta   1  
78 " 19 Enlund, Paulina Elisabet piga " Dorsilla   1  
79 29/11 309 Pettersson, Alfred dräng Teda Vela 1   73 16/3 70 30/95
80 " " Andersson, Aug. Valfrid dr Vårfrukyrka Vela 1   92
81 " 314 Larsson, Helmy Eulalia Charlotta piga Odensala Vela   1  
82 " 316 Johansson, Johan Hjalmar dräng Ö. Gran Vela 1    
83 " 319 Johansson, Alfred Filemon   Boglösa Vela 1    
84 " 55 Jansson, Johanna Ottilia Olivia   Teda Hagby   1  
85 2/12 161 Johansson, Anders Robert arb. läg.eg. Torstuna Mälby Skillnaden (Mälsta) 1   66
86 " 74 Malmling Elvira Mat. piga Vårfrukyrka Hofdesta   1  
87 5/12 77 Andersson, Johan fd arrendator Nysätra Hofdesta, Vindhem 1    
88 " " Andersson, Karl Fridolf son " " 1   92
89 7/12 101 Fagerberg, P. Magnus Json rättare o h Lillkyrka Kihl 1 1  
90 " " Fagerberg, Svea Josefina dotter " "   1  
91 " " Fagerberg, Nils Verner son " " 1    
92 " 119 Eriksson, Karl Gustaf stdr + fam Svinnegarn Lundby 2 2 65
93 " 108 Pettersson, Axel Bernh. dräng Enköping Kroklösa 1   92
94 8/12 361 Ström, Karl Elof Maurits dräng Simtuna Öndesta 3 1   94
95 " 303 Lundberg, Joh Er statdr m fam Svinnegarn Vappa 4 1  
96 " 80 Se.tman, And. Joh. Läg.eg. + h Giresta Hofdesta 1 1  
97 9/12 4 Svanström, Axel Josef dräng Björksta Alma 1   92
98 " 67 Plan, Ejnar Maurits dräng Litslena Hansta 1   9.
99 " 73 Andersson, Ivar Bruno dräng Kulla Hofdesta 4 1   uppsk. 1910 89 10/9
100 " " Norrman, Hilda Charlotta piga Björksta "   1  
101 " 184 Andersson, August Verner dräng Enköping Ogesta 1   92
102 10/12 120 Falin, Klara Augusta piga Västerås Lundby   1  
103 " 171 Bartelsson, Ivar Alexander dräng Sparrsätra Nibble 1   93
104 12/12 271 Eriksson, Karl Emil dräng Vallby Vappa by 1   90 5/6
105 " 175 Hallén, Albin Reinhold Kvarnarb. Hofva Nykvarn 1   87 12/9 43 39/08
106 13/12 250 Linderström, Karl Oskar dräng Irsta Ullbro 1   83 11/11 116 53/06
107 16/12 79 Gustafsson, Albin Severin

arbetare

ss. arrendator fr 14/3 1911

St Ilian Hofdesta utj. 1   75 14/8 48 143/96
108 27/12 385 Karlsson, Karl Erik f. statdräng Utfl. No 12 (Broby p7) på församl. 1    
109 30/12 271 Östmark, Karl Hjalmar dräng Teda Vappa 6 1   95
110 31/12 265 Vestlund, Emma Lovisa f. piga Vårfrukyrka Vappa 1   1  
111 " 114 Östmark, Sven Edvin yngling Teda Litselås 1   96
112 " 385 Renström, Carl Gustaf arbetare gift (?) Kila Västerås l Församl. 1    

 

År 1919

En lista över de som flyttade till Tillinge år 1919 enligt kyrkoböckerna (med reservation för ev. feltolkningar av texten):

Nr Inskr.-dag Sida i husför-hörslängd Namn Yrke mm Inflyttad ifrån Inflyttad till Mans-kön "Qvin-kön" Särskilda anteckningar (födelseår, värnpliktiga mm)
1 2/1 54 Thorell, Hugo Engelbr. dräng Simtuna Gryta 1   95 17/11  329 5./15 ej bok
2 " 263 Bergqvist, Erik Gust. Eugen dräng " Uddala 1   99 5/11
3 4/1 117a Nyberg, Adolf Göte dräng Vårfrukyrka Kil 1    
4 8/1 54 Svensson, Edit Elisabet piga Frösthult Gryta   1  
5 10/1 336 Andersson, Hugo skrädd. Glafva Vela 1   1897 14/1
6 11/1 253 Lindberg, Valfrid Valdemar handelsförest. Västerås Tibble Lunda 1   97 7/1  162 53/17
7 " 119 Brunn, Anna Axelina dotter Bro Kil   1  
8 14/1 172 c Vestin, Elin Antoinette dotter Brännkyrka Mälby   1  
9 " 60 Eriksson, Joh. Martin dräng Björksta Hagby 1    
10 23/1 79 Pettersson, Edla Vilhelmina dotter Hedv. Eleon. Hesselby   1  
11 27/1 218 Fahlstedt, Bror Ejnar dräng Katarina, Stockh Skinna 1   03
12 30/1 136 Löfgren, E.E. Fr. arbetare Arnö Ekensberg 3 2 84 9/5  487 47/08
13 31/1 333 Karlsson f. Källman, Ester Josefina hustru m. dotter Svinnegarn Vela 4   2  
14 10/2 125 Engelbrand, Ester Ingeborg piga Vårfrukyrka Kroklösa   1  
15 12/2 395 Pettersson, Alfred f. dräng Obef. Församl. 1   73
16 " 313 Hjort Karl August montör fam Enköping Vappa, Lilla Måttan 2 1 f..k
17 17/3 157 Holm, Karl Oskar grödköpare o hu. Enköp.s-Näs Lötsunda 1 1  
18 " " Holm, Karl Ejnar son " " 1   94 20/2  3042 45/13
19 " " Holm, Nils Oskar son " " 1   99 24/1  uppsk?
20 " " Blomgren, Nils Ejnar . fosterson " " 1    
21 " " Johansson, Judit, Josefina piga " "   1  
22 19/3 122 Landström, Johan Fredrik h.eg. och hu. Ö. Gran Kroklösa 1 1  
23 " " Landström, Axel Idolf son " " 1   96 1/1  33 54/16
24 21/3 253 Lindberg, Märta Katr. El. f Ring   Kungsåra Tibble   1  
25 " 288 Ström, Svante Oskar h.eg. fam Ö. Gran Vappa by 2 3 84 10/7  353 24/04
26 " " Anell, Astrid Matilda piga "     1  
27 27/3 122 Landström, Joh. Artur Hugo f.d. stdr m dotter Långtora Kroklösa 1 1 88 29/4  154 54/09
28 31/3 9 Åkerblom, Ivar Ferdinand dr. Vårfruk. ka Broby 1   03
29 1/4 382 Danielsson, K. An. h.eg. fam Irsta Öhr 2 2  
30 " " Danielsson K. Julius son     1    
31 4/4 91 Ekström, Johanna Sofia fru m. barn Katarina Stockholm Hofdesta 1 2  
32 7/4 145 Hällman, Agda Eugenia dotter Ö. Gran Lundby   1  
33 " 172 Nordström, Adolf Fr. läg.eh. o hu. Muskö Mälby, Stensborg 1 1  
34 16/4 99 Broman, Lilly Alvina dotter Litslena Hummelsta   1  
35 25/4 184 Eriksson, Lars Alfred småbruk. fam V. Haninge Mälby, Stenudden 2 1  
36 26/4 237 Karlsson, Ivar Viktor, Valdem. stdr. fam Sparrsätra Tallmyra 3 1  
37 30/4 172a Pettersson, Karl Fredr. ladug.sk. o h. Ryttern, Västerås l Mälby gård 1 1  
38 7/5 34 Johansson, Karl Gotthard dräng Litslena Drällsta 1   96 5/12  61 54/16
39 12/5 79 Pettersson, Elin Maria Karolina   Oscar Hesselby   1  
40 17/5 260b Johansson, Karl Artur fosterson Torsvi Tibble 1    
41 20/5 121 Eriksson, Jonas Teodor grödköp m. söner Tortuna Kil 2 3   frik
42 " " Eriksson, Erik dräng " " 1   75
43 " " Sedvall, Elna Viktoria piga " "   1  
44 " 150 Elovson, Karl Gereon stdr. o hu. Y. Gran Lundby 1 1 f. 91 28/4  37 54/12
45 " 260b Karlsson, Hulda Vilh. piga m. son Teda Tibble 1 1  
46 " 44 Johansson, Hilda Eugenia hush. o d. Hacksta Ernsta   2  
47 " 230 Melin, Alb. Teod. Carlsson målare Borås Tallmyra 1    
48 21/5 325 Skoglund, Nils Ragnar Em. dräng Bollnäs Vela 1 1   94 2/8  584 57/16
49 23/5 83 Svensson, Gust, Adolf hem.eg. fam Långbro, Örebro Hofdesta, Vindhem 2 1  
50 30/5 213a Johansson, Aug. Anselm arb + fam Björksta prostgårds egor 4 4  
51 2/6 117b Palm, Karl Adolf rättarefam. Badelunda, Västm. Kil 2 5 86 23/6  427 47/07
52 " " Palm, Tyra Linnea Elisabet   " "   1  
53 " " Lindholm, Karl Joh. ladug.sk. Simtuna " 2 2 66
54 5/6 212 Eriksson, Elin Matilda piga Kungsåra Prostgården   1  
55 7/6 104 Andersson, Elma Ezelia dotter Uppsala St Järstena   1  
56 14/6 336 Strömberg, Ester Arvida piga o son Björksta Vela 1 1  
57 21/6 183 Pettersson, P.J. snickare småbruk. Katrineholm Mälby, Hemlunda 3 1 frik
58 25/6 224 Johansson (f.d. Sköld), Ester Emilia + 1 d. ´Villberga Smedstorpet   2  
59 8/7 120 Svensson, Johan Emil fabrikör med hustru Björksta Kihl 1 1  
60 15/7 258 Lindmark, Nanny Teresia mejerska Hammenhög Lundby mejeri   1  
61 9/8 172a Hult, Sven ..... statkarl med hu. + 1 s + 2 d. Lundby Mälby 2 3 343 43/08
62 30/8 307 Ingeborg fosterdotter Kungsholmen Vappa gård   1  
63 16/9 34 Johansson, Eva Fredrika piga o dotter Ö. Gran Drällsta   2  
64 17/10 49 Andersson, Joel Teodor statdr. Täby Frösvi 3 4  
65 20/10 213 Sundqvist, Arvid Sigfr. arb. Vårfrukyrka Prostgård grindstugan 1   97 19/8  114 54/17
66 22/10 366 Eklund, Ernst Fredrik gosse Vårfrukyrka Öndesta 1   05
67 " 222 Karlsson, Karl Fr. hem.egare smed familj Enköp.-Näs Skyttebo 2 1  
68 " " Karlsson, Axel Fr. Folke son " " 1   94 10/5  110 54/14.
69 " " Karlsson, Elsa Maria Dagny dotter " "   1  
70 " " Karlsson, Elna Lydia Lovisa dotter " "   1  
71 30/10 122 Landström, Ejnar H. A. son Upps. Näs Kroklösa 1   02
72 31/10 315 Karlsson, K.G. ladug.k. fam Kallmar Vappa 4 2 frik
73 5/11 284 Thilén, Erik Martin dräng Simtuna Vappa by 1   01
74 " 247 Pettersson, K. Gunnar filare fam. Enköping Tibble 2 2 87 28/3  99 54/08
75 10/11 233 Pettersson, Klara Albertina piga Hjälsta Tallmyra   1  
76 7/11 205 Höfling, Märta Sofia piga Simtuna Ogesta   1  
77 " 15 Nilsson, Margareta Teresia barnmorska mm Ljusnarsberg Dorsilla   1  
78 11/11 183 Karlsson, Karl Joh. stdr. fam Huddinge Mälby 2 1  
79 " " Karlsson, Agnes Sofia dotter " "   1  
80 12/11 101 Höfling, Johan Alfr. läg.eg. + hu Sparrsätra Hummelsta 1 1  
81 " " Höfling, Sofia Alfrida dotter " "   1  
82 " " Höfling, Erik Joh. Ernst arb. son " " 1   93 10/1  113 54/14ä
83 13/11 222 Karlsson, Ejnar Idor Uno son Kungsåra Skyttebo 1   98 5/1  375 53/18
84 " 213 Lundgren, Elsa Charlotta Maria piga Altuna Prostgården   1  
85 14/11 35 Hedberg, Aug. Leon. ladug fam Vittinge Drällsta 1 2  
86 15/11 325 Karlsson, Albin Fredrik dräng Tillberga Vela 1 1   frik
87 " 280 Mild, Erik dräng Giresta Ulunda 1   00
88 " 268 Vreder, Eva Erika Eugenia piga Enköping Ullbro   1  
89 " 191 Fredriksson, Karl Artur dräng Villberga Nibble 1   02
90 17/11 207 Eriksson, Elin Ragnhild Maria   Uppsala Prostgård   1  
91 " 23 Pettersson, Joh. Alfr. Sigfr. dräng Långtora Dorsilla 1   92 29/11  294 47/13
92 " 235 Halling Sven Gideon dr. Sparrsätra Tallmyra 1   01
93 18/11 213 Sundqvist f. Lundgren, Beda J. hu. o son Herkeberga Prostg. 1 1  
94 " 262 Andersson, Karl Hjalm. dräng Altuna Uddala 1   97 28/3  407 56/17
95 " 106 Blomkvist, Ernst Hildor stdr. fam " St Järstena 2 2 87 22/11  69 54/08
96 19/11 145 Lindström, Per Aug. ladug.k. o hu. Fitja Lundby 1 1  
97 " " Lindström, Alfreda Sofia d. " "   1  
98 20/11 280 Pettersson, Frans Ludvig dräng Giresta Ulunda 1   58
99 " 125 Johansson, Julia Maria piga Hjälsta Kroklösa   1  
100 " 103 (Bjur?) Olsson Svea Viktoria   Enköping Hummelsta   1  
101 " 343 Lundberg, Olga Matilda piga Herkesberga Vela 8   1  
102 " 325 Blom, Karl Ejnar Ireneus arb. fam Vårfruk. Vela 1 2 3 frik
103 24/11 258 Lundgren, Karl Otto skomak. maskinist Säfvared Tibble, Lundby mejeri 1   96 13/5  140 1/16
104 26/11 190 Pettersson, Johan Aldo dräng Ad. Fredr. Nibble 1   frik
105 " 315 Eriksson, Karl Sigfrid ladug.sförman m. fam Kallmar Vappa g. 1 6 frik
106 " 299 Eriksson, Erik Johan .u. kusk Nysätra " 1 1  
107 " 297 Romin, Olga Augusta Maria   Hafdhem "   1  
108 " 386 Eriksson, Edla Johanna f.d. mejerska Löt Öhr   1  
109 " 214 Gerdia, Anna Augusta Bjärtrå V.N. län Klockargåden     1  
110 27/11 143 Ekblom. Gustaf Eugen ladug. Altuna Lundby 1   96 29/9  187 57/17
111 " 148 Zetterberg, Johan Alb. stdr. o h. Fröjeslunda " 1 1 93 7/2  212 54/14
112 " " Rut Dagmar hennes d. Biskopskulla "   1  
113 " 145 Vallin, Anders Hjalmar statdr. Teda " 1   frik
114 " " Karlsson, Elin Vilh. hush. (son Sven se nedan no = 151) " "   1  
115 " 136 Ström, Elsa Maria piga Vårfruk. "   1  
116 " 117d Brun, Karl Joh. ladug. o fam Romfartuna " 2 2 82 2/4  53 53/413
117 " " Rogstadius, E. V. fosterson " " 1    
118 " 168 Gustafsson, Ester Matilda piga Ramnäs Mälby gård   1  
119 " 242 Lundgren, Gustaf Ivar dräng Giresta Taxhufvud 1   02
120 " 213b Pettersson, Joh. Arvid Stdr. Kloster, Nyköp. l. Prostgården 1   93 13/9  242 44/17
121 " " Hedlund, Vil. Karolina hush. Vallby, Nyköp. l. "   1  
122 28/11 40 Andersson, Gerda Lavida Alvina piga Vårfrkrka Ernsta   1  
123 29/11 172 Sandberg, K. Sigurd stdr. fam Västerås Mälby 1 2 92 15/3  144 53/13
124 1/12 96 Johansson f. Sandberg, A... Eng. arrend.änka Enköping Hummelsta 1 1  
125 " 14 Eklund, Knut Otto dräng Torstuna Dorsilla 1   frik
126 " 1 Sjöberg, Märta Sofia piga Enköping Alma   1  
127 " 86 Hjälm, Maria Karolina, Vilh. piga Vallby Hofdesta   1  
128 " 357 Johansson, Berta Bernh. piga Enk.sNäs Vreta   1  
129 " 246 Björkman, Nils Ragnar dräng Bred Tibble 1   00
130 3/12 106 Pettersson, Oskar Valdemar dr. Simtuna St. Järstena 1   04
131 " 32 Karlsson, Axel Leonard dräng " Drällsta 1=Gryta 1   88 7/4  416 56/09
132 " 239 Alm, Johan Valfrid dräng Litslena Tallmyra 1   95 25/5  18 54/15
133 " 263 Johansson, Ester Axelina Teresia piga Vallby Uddala   1  
134 " 13a Eriksson, Gust. Alfr. stdr. Skultuna Broby 2 2 92 4/1  541 54/14 f. volont
135 " 8 Sundqvist, Sigrid Antoniella piga Villberga "   1  
136 " 129 Johansson, Helga Linnea piga Sparrsätra Linda   1  
137 " 117c Johansson, Ax. Gottfr. stdr. f. " Kil 3 2  
138 " 129 Johansson, Gust. Åke Ragnar dräng Bro Linda 1   01
139 " 239 Norman, Axel Ivar   Lillkyrka Tallmyra 1   01
140 4/12 92 Risberg, Ellen Kristina dotter Frösthult Hofdesta   1  
141 " 258 Olsson, Nelly Elvira mejerska Horn, Östergötl. Tibble, Lundby mejeri   1  
142 5/12 49 Dahl, Karl Vilh. stdr. fam Ö. Gran Frösvi 2 1 frik
143 " 329 Björklund, Elis Sigurd dräng Svinnegarn Vela 1    
144 6/12 297 Svärd, Märta Karolina   Enköping Vappa   1  
145 8/12 3 Bergvall, Erik Aug. h.eg. hu. Frösthult Alma 1 1  
146 " " Svensson, Margit Maria f.d. " "   1  
147 11/12 323 Torngren, Gust. Adrian dräng Nyästra Vela 1 1   00
148 " 127 Fröberg, Elin Linnea Aug. piga Teda Linda   1  
149 12/12 121 Bark, Signe Charlotta piga Tortuna Kil   1  
150 15/12 105 Lundgren, Karl Gustaf ladug.sk. Sparrsätra St. Järstna 1    
151 18/12 145 Sven Edvin Vilhelm gosse, son till 114 Teda Lundby 1    
152 19/12 129 Melin, Olof Eskil dräng Boglösa Linda 1    
153 " 284 Lundberg, Hugo Erik Anton arb. Oscar Vappa by 1   88 ../15 f. 95 28/11
154 22/12 13c Eriksson, Karl Gustaf f.d. fsk. lär. Björksta Broby, Ekensberg 1    
155 " " Eriksson, Maria Lovisa hush.ska " "   1  
156 27/12 336 Johansson, Arvid ladug.k.o vaktm. m fam Enköping Vela 2 1  
157 31/12 325 Pettersson, Edit, Joh. Ol. piga Ö. Gran "   1  
158 " 125 Lundberg, Erik Alfr, Uno dr. Teda Kroklösa 1   04
159 " 263 Gustafsson, Josef Konr. Ingemar   Litslena Uddala 1   04

 

Stavningen är trogen källan dvs något ålderdomlig.

Källa: Tillinge B:3 Inflyttningslängd

Senast uppdaterad 2010-01-06

Tillbaka till startsidan.

Bilder och bakgrunder är hämtade från  www.maryslittlelamb.com