Uppgifter i Tillinge Mantalslängd från år 1643.

 

Mantalslängder, som i princip har utgjort inkomstverifikationer till de uppburna mantalspengarna, har existerat som beskattningslängd under perioden 1628-1938. Vissa kategorier var befriade från att erlägga mantalspenningar: Fattiga och sjuka, adeln och dess tjänare, professorerna vid universiteten (från 1693) studerande vid universitet, gymnasier och skolor, krigsfolket (krigsbefälet, ryttare, soldater och båtsmän).

Mantalslängderna gjordes upp sockenvis. För varje hushåll antecknades normalt husfaderns namn, medan övriga familjemedlemmar enbart noterades med siffror i ett kolumnsystem. (Från 1765 stadgades att även de som inte betalade mantalspengar skulle upptagas i längden. Detta skedde till en början ganska summariskt och först en bit in på 1800-talet blir uppgifterna mera fullständiga). 

 

Uppgifterna är här utlagda i den ordning de förekommer i mantalslängden och med den stavning som har nyttjas där. Dock vill jag reservera mig för ev. feltolkning av den ålderstigna texten!

 

Skattebönder (självägande bönder med skyldighet att erlägga grundskatt, bönder på skattehemman)

Byen

Bonden

 

Hust(ru)

Son

Dott(er)

Måg

Sonhust(ru)

Dräng

Piga

Gård

Hofdesta Lars Hansson 1 1           1 1
  Her Anders 1 1         1 2 1
  Anders Matsson 1 1           2 1
Hwappa Lars Påwelsson 1 1 1 1     1 1 1
  Oluf Larsson 1 1         1 4 1
  Nils Ericksson 1 1         1 2 1
  Jöns Ericksson 1             1 1
  Erick Ericksson 1 1         1 2 1
Humblestad Jöns Benchtsson 1 1 1         1 1
Broby Essbiörn Andersson 1 1         1 1 1
Ernsta Johan Nilsson 1 1 1 2       1 1
Torista Per Oluf Nilsson 1 1           1 1
Kijl Erick Larsson 1 1           1 ½
Önstad Erick Mårtensson 1 1           1 1
Tallmyra Johan Stephansson 1 1           1 1
  Erick Larsson 1 1           1 ½
Hagby Oluf Ericksson 1 1           1 1
  Mats Pärsson 1   1 1   1   1 1
Nibbele Erick Pärsson 1 1           2 1
Ullebro Stephan Matsson 1 1   1       1 1
  Johan Andersson 1 1         1 2 1

 

Cronobönder (till allmogeklassen hörande brukare av hemman tillhörigt kronan; åbor på kronohemman)

Byen

Bonden

 

Hust(ru)

Son

Dott(er)

Måg

Sonhust(ru)

Dräng

Piga

Gård

Uddal Benckt Olufsson 1 1             ½
Mälby Pär Andersson 1 1         1 1 ½
  Jöns Jacobsson 1 1   1         ½
  Benckt Ericksson 1 1   1         ½
  Mårten Mårtenss(on) 1 1           1 ½
  Mickel Ericksson 1 1           1 ½
  Mats Knutsson 1 1           1 ½
Tibbele* Jöns Danielsson ryttare 1 1         2 1 ½
Öhr Jöns Andersson 1 1           1 1
Hwappa Oluf Ericksson 1 1           2 1

* "Föregångaren" till vår gård idag

 

Frälsebönder (bönder som brukade hemman tillhörande ett frälsegods)

Byen

Bonden

 

Hust(ru)

Son

Dott(er)

Måg

Sonhust(ru)

Dräng

Piga

Gård

Hofdesta

Mickel Olufsson

1

1

 

 

 

 

 

1

1

Hwappa

Erick Jonsson

1

1

 

 

 

 

1

1

1

 

Jöns i Knapgården

1

1

1

1

 

 

1

 

1

 

Anders Matsson

1

1

1

1

 

 

 

 

1

 

Mickel Olufsson

1

1

 

2

 

 

 

 

1

  Anders i Litslegård 1 1             ½
Hanstad Lars Pärsson 1 1             1
Alma Erick Månsson 1 1           1 1
  Erick Olufsson 1 1             ½
Dorssila Mats Olufsson 1 1 2 1         1
  And(ers) Pärss(on) 1 1             1
  Erick Olufss(on) 1 1             1
  Mats Pärsson 1 1         1 1 1
Myrby Erick Jönsson 1 1 1         1 1
  Elias Olufss(on) 1 1   1         1
  Oluf Erickss(on) 1 1             1
Humblestad Clemet   .inne 1 1             1
  Mats Larsson 1 1   1         1
Swirsta Jöran Erickss(on) 1 1           1 1
Lötsunda Thomas Clemetsson 1 1             1/4
Wäla Jon Persson 1 1         1 1 1
  Gabriel Isaaksson 1 1 1           1
  Erick Larsson 1 1           1 1
  Erick Pärsson 1 1             1
  Oluf Matsson 1 1           1 1
  En ödhe i samma byy                  
Skinna Erick Olufsson 1 1   1         1
  Erick Sigfridsson 1 1             1
Drällsta Swen Larsson 1 1           1 1
  Erick Matsson 1 1           1 1
Ogesta Benckt Thomass(on) 1 1   1         1
  Lars  .an.ie.sson 1 1   2         1
  Pär Lagesson 1 1             1
Litsleåhs Erick Erickss(on) 1             2 1
  Mats Matsson 1 1           1 1
  Erick Johansson 1 1             ½
Linda Anders Larsson 1 1           2 1
Broby Benckt Essbiörnss(on) 1 1   1     2 1 1
Frösswij Benckt Essbiörnsson Hans folk är skrivna i Broby         1
Uddal Johan Anderss(on) 1 1           1 1
  Benckt Marcuss(on) 1 1             1
Gryta Oluf Anderss(on) 1 1             1
  Johan Anderss(on) 1 1             ½
Kroklösa Johan Pärsson 1 1 1     1 1 1 1
Winsbärga Benckt Ericksson 1 1 1 1         1
  Erick Larsson 1 1   1         1
Mälby Jöns Larsson, kneckt   1           1 1
Tibbele Pär Andersson 1 1 1 1     1   1
  Erick Anderss(on) 1 1         2 1 1
  Erick Stafanss(on) 1             1 ½
Bråbo Anders Henningss(on) 1 1   1         1/4
Kijl Mats och Erick 2 2           1 1
  Oluf Erickss(on) 1             2 1
Åhsbo Erick Matsson 1 1   1         1/4
  Mårten Pärsson 1   1   hustrun är ........ sjuklig   1/4
Önstad Benckt Mickelss(on) 1 1 1 1         1
  Erick Matsson 1     2         1
Järsteen Göstaf Erickss(on) 1 1         1 1 1
  Lars Bencktss(on) 1 1 1 1         1
  Johan Anderss(on) 1 1 1 1         1
Järst. torp Jöns Olufsson 1 1             1/4
  Anders Larsson 1 1             1/4
Hagby Erick Anderss(on) 0 1             1
  Erick Nilsson 1 1             1
Öhr Mats Erickss(on) 1 1   är själv ........ och sjuk   1 1
  Nils Bertilss(on) 1 1             ½
Häsleby ...... Pärsson 1 1           1 1
  And(ers) LArss(on) 1 1   1         1
Åby Oluf Thomass(on) 1 1           1 1
  Eskil finne 1 1             ½
Ullebro Lars Ericksson 1 1             ½
Ullunda Anders Nilsson 1 1   1         ½
  Pär Matsson 1 1             ½
Taxhufud Erick Jöranss(on) 1 1 1 2 1       1
Lundby Pär Larsson 1 1   1     1   1
Lundbo Anders Matsson 1 1             1/4
Nye Quarn Jon Mölnare 1 1 1 2     3 1  
Pastor Her Harald 1 1   1     2 3  
H. Johan i Klockargård 1 1              
                     
(summa)   107 102 19 38 1 2 27 71 64 3/4

(som jämförelse kan nämnas att summan bönder i Svinnegarn i motsvarande uppställning var 26 st)

-------

 

Försvarskarlar uti Tillinge socken

Swirsta

Benckt Ericksson

1

Ullunda

Johan Andersson

2

 

Inhysesfolk uti Tillinge [ ] socken, som någon råd skulle hafwa, att erhlägga mantalls penningarna; men ... som intet äro här inskrifwna, äro alldeles utfattige, förlamade, ......., ..., tiggare etc. ... Tillinge den 21 Martti Ao 1643.

Hofdesta

Staphan Kneckts dotter

1

Hwappa

Oluf Skomakare

2

  Erick And(erssons) hustru 1
  Margreta från Engsöhn 1
Alma Lars Båtsmans hustru 1
Myrby torp Pickar Pålle (?) 2
Wäla Mats Olufsson 3
Uddal Nils Andersson 2
Swirsta Johan Larss(ons) hustru 1
Uddal torp Mårten Mats(sons) hustru 1
Lundby torp Mats Håkansson 2
Smedstorp Erick Andersson 2
Tallmyra .astulf 1
Litsleåhs h. Brijta wäfwars 1
  hennes dotter Marina 1
Fröswij Oluf And(ersson) mölnare 2
Snuggbo Simon finne, är dagligt tienare wid Brunnssholm  

 

Källo: Tillinge Mantalslängd 1643, Svenska Akademiens Ordbok, SVAR

Senast uppdaterad 2007-01-01

Tillbaka

Bilder och bakgrunder är hämtade från  www.maryslittlelamb.com