Ortsnamn i Tillinge socken

Nedan finns en förteckning över ortsnamn från Tillinge med den tidigaste (?) skriftliga, bevarade förekomsten av resp namn angiven.

Bynamn År
Alma 1510 "ij aallma"
Broby 1356 "Michael in Broby"
Dorsilla 1356 "j dorsælle"
Drällsta 1439 "andres j drellistum" 
Ernsta 1488 "olaff i ernisthom"
Frösvi 1467 "frøsvi"
Gryta 1455 "j grÿta"
Hagby 1419 "Tiefue i haghaby"
Hansta 1453 "j hanistom"
Hässelby 1333 "in hasliby"  
Hovdesta 1329 "de hofdastum"
Hummelsta  1370 "ii humbrastom"
Hästäng 1369 "i hestenge"
Järstena 1367 "hæresten"
Kil 1370 "ii kyle"
Kroklösa 1356 "Magnus in Kroklösum"
Linda 1454 "anders j lindum"
Litselås 1446 "eric j lizlaars"
Lundby 1356 "joon j lunby"
Myrby 1475 "moreby"
Mälby 1356 "j mædhælby"
Nibble 1367 "nybbile" 
Nykvarn 1573 "Nyy-Quern i Sawu å" 
Ogesta 1356 "Joon i Ostun"
Skinna 1367 "skinna" 
Smedstorp 1599 "Bencht j Smedstorp"
Svirsta 1457 "swiristhom"
Tallmyra 1367 "thalamyre"
Tibble 1333 "in thykbyli"
Tillinge 1303 "tyllingi"
Torgesta 1476 "j tøriasta"
Uddala 1367 "vddala"
Ullbro 1444 "vllabro"
Ulunda 1353 "Haralz ii Vllalunde"
Vappa 1303 "in huappa"
Vela 1367 "wedla"
Vindsberga 1333 "in vinsbærghum"
Åby 1423 "aby"
Öndesta 1295 "Ödhnistum"
 

Uppgifterna hämtade från ortnnamnsregistret på SOFIs (språk och folkminnesinstitutets) hemsida på Internet.

Senast uppdaterad 2004-01-03.

Tillbaka

Bilder och bakgrunder är hämtade från  www.maryslittlelamb.com