Uppgifter lämnade från Tillinge i samband med Älvsborgs lösen år 1571.

Syftet med skattskrivningen var att få in pengar för att lösa Älvsborgs fästning från Danmark. 10 % av förmögenheten skulle erläggas från varje gård. Man räknade därför hur mycket som fanns på varje gård vad gäller silver, tenn, koppar och reda pengar, samt vilka djur som fanns - och översatte det till skatt att erlägga.

Uppgifterna är inlagda i den ordning de förekommer i skattelängden och med den stavning som har nyttjas där. Dock vill jag reservera mig för ev. feltolkning av den ålderstigna texten.

 

Titel Namn Boplats Silver

(lod)

Pengar

(mark)

Koppar

(pund)

Tenn

(pund)

Kor (oxar, kor, ungdjur upp till 4 år) Getter Får Svin Hästar Skatt att erlägga av silver Skatt att dessutom erlägga i pengar
Pastorn     25   5 1 4 oxar, 5 kor, 8 ud 2 bockar 8 8 1 2½ lod 20 mark 2 ör
Skattebonde Matts Bencktsson Hoffdesta 68 100 8   4 oxar, 10 kor, 11 ud   12 9 1 sto

(skuint)

6½ lod 38 ½ mark
Skattebonde Oloff Larsson Hoffdesta     3   2 oxar, 5 kor, 5 ud   12 7 3 ston   15½ m 1 ör
Skattebonde Erick Matsson Hoffdesta       1 oxe, 3 kor, 3 ud   4 2 2 ston   10 mark
Skattebonde Gabriel Huappa 15   3   6 kor, 6 ud   10 4 1 häst, 1 sto 1½ lod 13½ mark 3 ör
Skattebonde Anders Larsson Huappa 50     5 kor, 6 ud   14 8 2 hästar, 1 sto 5 lod 14½ mark 3 ör
Skattebonde Hans Huappa 25     2 oxar, 4 kor, 3 ud   9 6 2 ston 2½ lod 12 mark 1 ör
Skattebonde Matts Oloffsson Huappa     1   3 kor, 3 ud   5 3 1 sto   5 mark 6 ör
Skattebonde Bertel Goduastsson Huappa 5 30 4   2 käfflingsoxar, 5 kor, 8 ud   15 5 1 häst, 2 ston ½ lod 20 mark 3 ör
Skattebonde,

gammal man

Goduast Larsson Huappa                   3 lod    
Skattebonde Per Matsson Dorsela 15   4   2 oxar, 5 kor, 6 ud   13 5 3 ston 1½ lod 17 mark
Skattebonde Oloff Persson Humbelsta       4 kor, 5 ud   8 7 2 ston   10 mark 5 ör
Skattebonde Oloff Eloffson Väla 15     2 oxar, 4 kor, 5 ud   11 5 2 ston 1½ lod 12 mark 2 ör
Skattebonde Lasse Drellsta     1   2 kor, 1 ud   4 2 1 sto   4½ mark
Skattebonde ..ir. Vddale     1   1 oxe, 2 kor, 1 ud   4 2 1 sto   3½ mark 1 ör
Skattebonde AndersMortensson Vddale 2,5   2   2 oxar, 4 kor, 4 ud   10 8 1 sto 1 pund (?) 12 mark 1 ör
Skattebonde Mikel Lisleås 30 20   2 oxar, 5 kor, 3 ud   14 9   3 lod 20 mark
Skattebonde Mats Linda 40   4   1 oxe, 6 kor, 10 ud   16 8 2 ston 4 lod 18½ mark
Skattebonde Lasse Oloffsson Broby 25   4   2 käfflingsoxar, 4 kor, 4 ud   14 7 2 ston 2½ lod 13½ mark 1 ör
Skattebonde Lasse Frödzui 35   5   1 oxe, 1 tjur, 4 kor, 5 ud   10 2 2 ston 3½ lod 12 mark 3 ör
Skattebonde Oloff Tyresta 30   4   2 oxar, 7 kor, 12 ud 20 getter 14 8 1 häst, 1 sto 3 lod 26 mark
Skattebonde Erick Mikelsson Kyl 25 3 4 oxar, 4 kor, 7 ud 3 getter 15 6 1 häst, 2 ston 2½ lod 18½ mark 2 ör
Skattebonde Oloff Ericksson Kyl 45 30 4 oxar, 5 kor, 9 ud 20 getter 16 8 1 häst, 2 ston 4½ lod 27 mark 3 ör
Skattebonde, gammal man som haver liten fördel Erick Christiersson Kyl                   11 lod  
Skattebonde Staffan Önesta   40   3 kor, 3 ud   6 10 2 ston   11 mark 6 ör
Skattebonde Oloff Ericksson Talemyro 20     3 kor, 2 ud   6 4   2 lod 7 mark 1 ör
Skattebonde, gammal man som haver liten fördel Erick Nilsson Talemyro 10   ½   2 kor, 1 ud   2 2   1 lod 3 mark
Skattebonde Erick Persson Talemyro 6     2 käfflingsoxar, 4 kor, 5 ud   12 4 2 ston ½ lod 13 mark
Skattebonde Benckt Hageby     2   4 kor, 5 ud   10 5 2 ston   9 mark 2 ör
Skattebonde, hustru Marit Hageby     12 mark   2 kor, 1 ud   7 3 1 häst, 1 sto   5½ mark
Skattebonde Jören Åby     1   2 oxar, 2 kor, 3 ud   8 3 1 häst, 2 ston   10 mark
Skattebonde, länsman Jens Persson Vllebro 80   7   4 oxar, 11 kor, 18 ud 12 getter 16 12 1 höst, 4 ston 8 lod 33½ mark
Kronobonde Erick Finne Väla     1   2 käfflingsoxar, 4 kor, 7 ud   10 4 2 ston   11 mark, 3 ör
Kronobonde Nils Vddale       3 kor, 2 ud   9 8 2 ston   7½ mark 1 ör
Kronobonde Oloff Taxhuffud     3   2 oxar, 3 kor, 1 ud   10 8 1 sto   11 mark 1 ör
Kronobonde Lasse Suensson Vinsberga     3   2 oxar, 5 kor, 3 ud   8 7 1 sto   11 mark 2 ör
Kronobonde Anders Mälby     3   1 ko, 1 ud   3 1     15 ör
Kronobonde Per Oloffsson Mälby     ½   3 kor, 2 ud   4 3 1 sto   5 mark
Kronobonde Erick Persson Mälby     ½   2 kor, 1 ud   4 2 1 sto   3½ mark 3 ör
Kronobonde, nyss kommen till bods Jens Mälby         1 ko, 1 ud   3       13 ör
Kronobonde Erick Stensson Hageby     3   2 oxar, 5 kor, 3 ud   12 6 1 sto    13 mark 3 ör
Kronobonde Ingenald Tibbelle         2 kor, 3 ud 12 getter 3 3 1 sto   5 mark 6 ör
Kronobonde Lasse Persson Tibbelle     2   3 kor, 2 ud   5 4 1 sto   6 mark 3 ör
Kronobonde Morten Kyl 28   3   2 oxar, 7 kor, 14 ud 16 getter 12 8 1 häst, 1 sto 2½ lod 22½ mark
Kronobonde Tomas Ör     2   2 kor, 3 ud   4 2 1 häst, 2 ston   6½ mark 2 ör
Kronobonde Knut Broby     16 mark   1 oxe, 2 kor, 2 ud   10 6     6 mark 2 ör
Kronobonde Nils Wäla     1 pund 5 mark   2 oxar, 2 kor, 2 ud   5 3 1 häst   8 mark 3½ ör
Kronobonde Mats Vllebro     5 mark   1 ko   2 2 1 sto   2 mark
K: arff och ägit Benckt Dorsäla     ½   1 ko, 3 ud   4 2 1 sto   5 mark 3 ör
K: arff och ägit Jon Dorsäla     8 mark   2 kor   4 2 1 sto   3½ mark
K: arff och ägit Per Ericksson Ör     ½   2 kor   4 3 2 ston   4 mark 2 ör
K: arff och ägit Lasse Andersson Huappa       4 kor, 3 ud   8 3 1 sto   7½ mark 1 ör
K: arff och ägit Byrel Alma         1 ko   2 2 1 sto   2 mark

Titel Namn Boplats Silver

(lod)

Pengar

(mark)

Koppar

(pund)

Tenn

(pund)

Kor (oxar, kor,

ungdjur upp till

4 år)

Getter Får Svin Hästar Skatt

att

erlägga

i silver

Skatt att

erlägga i

pengavärde

Frälsebonde Hans Myreby     1   2 kor   5 1 1 sto   4 mark
Frälsebonde Oloff Bencktsson Myreby     1    1 ko, 2 ud   8 4 1 sto   4 mark 3 ör
Frälsebonde Oloff Larsson Humbelsta     8 marker   2 kor   2   1 sto   3 mark
Frälsebonde Mikel Humbelsta     4 marker   2 kor, 1 ud   3 3     3 mark ½ ör
Frälsebonde Erick Suiresta     2   1 oxe, 2 kor, 2 ud   2 3 1 sto   6½ mark 1 ör
Frälsebonde Per Jonsson Skina 15   2   2 oxar, 4 kor, 5 ud   15 4 2 ston 1½ lod 13½ mark 1 ör
Frälsebonde Per Drellesta     16 marker   2 kor, 1 ud   8 6 1 sto   4½ mark 3½ ör
Frälsebonde Nils Ogesta         1 ko, 1 ud   4 5     2 mark 3 ör
Frälsebonde Mas Ogesta     ½   1 ko, 1 ud   4 2 1 sto   2½ mark 2 ör
Frälsebonde Per Ogesta         2 kor   2   1 sto   2 mark 6 ör
Frälsebonde Simon Gryta     14 marker   2 kor, 2 ud   6 5 2 ston   4½ mark 1½ ör
Frälsebonde Hindrick Lisleås       3 kor, 2 ud   5 4 1 sto   6 mark 1 ör
Frälsebonde Erick Matsson Lisleås     2   3 kor, 2 ud   9 6 1 sto   7 mark 1 ör
Frälsebonde Lasse Kroklösa     2   2 kor. 2 ud   2 3 2 ston   5 mark 3 ör
Frälsebonde Per Andersson Hageby     1   2 kor   2   1 sto   3½ mark
Frälsebonde Morten Hiersten 10   3   3 kor, 3 ud   8 3 1 häst, 1 sto 1 lod 8½ mark 3 ör
Frälsebonde Anders Larsson Hiersten     2   3 kor, 5 ud   8 1 2 ston   7½ mark
Frälsebonde Morten Mikelsson Hiersten     ½   2 kor, 1 ud   3   1 sto   3 mark 6 ör
Frälsebonde Per Tordsson Tibbelle     3   4 kor, 9 ud 20 getter 6 4 3 ston   13 mark 6 ör
Frälsebonde Filpus Ludby     2   3 kor, 4 ud   14 10 1 häst, 2 ston   10 mark 3 ör
Frälsebonde Mikel Önesta     5 mark   2 kor, 3 ud   8 6 2 ston   5 mark ½ ör
Frälsebonde Hans Önesta 25 20 4   2 oxar, 5 kor, 7 ud   14 8 3 ston 2½ lod 18½ mark 1 öd
Frälsebonde Morten Hesleby     ½   2 kor, 5 ud   9 8 2 ston   7 mark
Frälsebonde Staffan Hesleby     5 marker   2 käfflingsoxar, 2 kor, 3 ud   5 3 1 sto   7 mark ½ ör
Frälsebonde Oloff Hansson Vllebro     11 marker   2 kor, 1 ud   4   1 sto   3½ mark 1 ör
Frälsebonde Nils Huappa 20 30 4   5 kor, 8 ud   12 8 2 ston 2 lod 16½ mark 1 ör
Frälsebonde Jacop Huappa     3   5 kor, 9 ud   13 2 3 ston   12 mark 2 ör
Frälsebonde Lasse Persson Huappa 19 30 3 pund 3 marker   7 kor, 9 ud   16 5 1 häst, 2 ston 2 lod 19 mark 2½ ör
Frälsebonde Oloff Andersson Huappa     6 marker   2 kor   3   1 sto   3 mark 1 ör
Frälsebonde Per Ericksson Huappa     1   2 kor, 3 ud   5 2 1 häst   5½ mark
Frälsetorpare Påuol Åsebo     4 marker   1 ko, 1 ud   4 3     2 mark 1½ ör
Frälsetorpare Oloff Hindersson Lundebo                     4 mark

Källo: Älvsborgs lösen 1571

Senast uppdaterad 2002-02-24

Tillbaka

Bilder och bakgrunder är hämtade från  www.maryslittlelamb.com