(Tavla från Järstena soldattorp i Tillinge)

En gång stannade Carl XI - på väg till Kungsör - vid kaptenens boställe vid Taxhuvud i Tillinge. Läs mer om den händelsen här.

Indelningsverket, som förr i världen reglerade hur krigsmakten skulle förses med soldater, delade in alla socknar i rotar. Varje rote skulle hålla med en soldat, till ett angivet regemente.  

De flesta soldaterna i Tillinge hörde till Upplands regemente. Med jämna mellanrum skedde generalmönstring, då varje kompani granskades och bedömdes, nya rekryter godkändes etc. Allt dokumenterades mycket noggrant. Här kommer några stickprov från dessa  generalmönstringar (med reservation för ev. feltydning av noteringarna):

1719: Generalmönstring av Upplands regemente skedde vid Stocksund den 14 september 1719. Hösten innan hade man, tillsammans med Karl XII, varit Norge och krigat. Efter kungens död i Fredrikshald den 30 november 1718 återvände man hem. Från Tillinges rotar finns följande antecknat:
Rote Soldatens namn Ålder, tjänsteår, civilstånd, födelseplats Kommentar
97 Ullbro Nils Persson Holmberg 29 år, 9½ tj.år, gift, Sörmland. "Corporal"  
102 Vela Anders Klemmetsson Wahlberg   Död på roten den 8 januari 1719. Vakant. (Min farfars farmors mormors farfars far)
103 Vela/Vreta Jöns Persson Tilbom   Död vid Fredrikshall den 30 november 1718. Vakant
104 Drällsta Anders Olsson Törne   Död i Skogaby vid Strömstad den 18 december 1718. Vakant
105 Kroklösa Bengt Olsson Ekeblom 24 år, 4 1/4 tj.år, Uppland  
106 Vappa Johan Ersson Tillgren 28 år, 9½ tj.år, Uppland  
107 Vappa Johan Persson Domberg 26 år, 7 1/4 tj.år, gift, Västmanland  
108 Hovdesta Anders Johnsson Enbom 48 år, 9½ tj.år, gift, Uppland  
109 Hovdesta Olof Olofsson Floström 30 år, 9½ tj.år, gift, Uppland  
110 Hummelsta Erik Persson Svala   Död på marschen i från Norge .....landa den 26 december 1718. Roten vakant
111 Dorsilla Johan Persson Tillman   Död på marschen från Strömstad vid Vänersborg vid .......... den 17 januari 1719. Vakant
112 Dorsilla/Myrby Anders Andersson Weckman   Absenterat sig från Capitain.... kommendering den 11 december 1718. (Vakant ännu)
113 Uddala Daniel Bengtsson Enblom   Död vid J.. kyrka i Norge den 6 december 1718. Vakant
114 Litselås Lars Ersson Apelberg   Död i Örebro den 30 ...ber 1718. Vakant
115 Linda Olof Johansson Nyberg 31 år, 9½ tj.år, gift, Uppland  
116 Ogesta Johan Ersson Tillingberg   Död i Åmål den 25 januari 1719. Vakant

117 Frössvi

Anders Johansson Fröberg

----------------

Lars Persson Fröberg

    

--------------------

27 år, 2 1/4 tj.år, Gästrikland

Död vid Fredrikshall den 2 december 1718

-----------------------------------------------------------------

Istället hit efter order ...skytten (?).

118 Hässelby Lars Ersson Åhman 38 år, 9½ tj.år, gift, Västmanland ........ på .... skans. Roten vakant
119 Vindsberga Olof Persson Flygare   Död i Skogaby vid Strömstad den 14 december 1718. Vakant.
120 Ör Anders Persson Örström 27 år, 9½ tj.år, gift Västmanland  

121 Tibble

Erik Andersson Gunstig

----------------

Jöns Andersson Lindberg

----------------

Petter Nilsson Rising

 

"Corporal"

--------------------

     

--------------------

27 år, 9½ tj.år, gift, Uppland

På dess egen trägna begäran gått tillbaka till sin förra soldatNr 131 och istället hit.... soldaten av nr 150:

-----------------------------------------------------------------

Död skjuten vid Fredrikshall den 29 november 1718.

-----------------------------------------------------------------

Istället hit satt till corporal den degraderade ........

Efter corporalen redan tillförne tillsatt för sig en approberad karl, är nu sjuklig, och .... så får han avsked

122 Tibble/Järstena Erik Persson Åhs   Död vid Fredrikshall den 2 december 1718. Vakant
123 Tallmyra Hans Hansson Enman   Absenterat sig från Capitain ..... på hemmarschen från Strömstad. Vakant

124 Öndesta

Olof Johansson Ohnstedt

----------------

Johan Johansson Jernst....

------------------

........vid sista generalmönstringen

--------------------------------------------------

i dess ställe av roten tillsatt den 14 september 1718. Sedermera blev död i Skogaby vid Strömstad den 21 december 1718. Vakant

125 Kil Erik Johansson Kihlström   Död mellan Skrivarön (?) och Stora bergen (?) den 7 december 1718. Vakant.
126 Järstena Johan Olofsson Norman 24 år, 5 3/4 tj.år, gift, Västmanland  
149 Hagby Per Johansson Hag   Död vid Fredrikshall den 4 december 1718. Vakant

 

***************

1741: Generalmönstring av Upplands regemente skedde i Stockholm vid flera tillfällen under perioden 15/5 - 31/8 1741. Från Tillinges rotar finns antecknat:
Rote Soldatens namn Ålder, tjänsteår, civilstånd, födelseplats Kommentar

97 Ullbro

Johan Andersson Norman

--------------

Olof Olsson Jernsten

46 år, 28 tj.år, gift, Västmanland

--------------------

26 år, Småland

Har efter compagnieofficerarnas intygande under hela längsta tiden sig väl uppfört, men .... nu vara över 50 år samt oförmögen att vidare göra någon tjänst, anhållandes därför om avsked och underhåll i sin övriga livstid, som beviljades.

-------------------------------------------------------------

Närvarande. Approberas (Godkännes). Kommenderad till arméns förstärkning i Finland

102 Vela

Clas Ohlsson Sahlström

41 år, 21 tj.år, gift, Västmanland

Närvarande. Kommenderad till armén förstärkning i Finland

103 Vela

Eric Larsson Barsk

ogift

Närvarande. Approberas . Kommenderad att gå på galleie-Esquaden

106 Vappa

Olof Larsson Tillgren

ogift

Närvarande. Approberas. Kommenderad att gå på galleie-Esquaden

107 Vappa

Anders Jansson Gillberg

---------------

Anders Johansson Gillberg

  

------------------

39 år, 15 tj.år, gift, Västmanland

Sjuknade och istället antagen nr 116. Kommenderad till befattning på Pråmmern, Swänsta, Lejonet eller bombtitzen Jungelden.

--------------------------------------------------------------

Närvarande

108 Hovdesta

Olof Ohlsson Hofström

---------------

Jonas Olsson Floström

52 år, 32 tj.år, gift, Uppland

---------------------

18 år, Uppland

Har bevistat slaget  vid Helsingborg 1710 och år 1715 ... dito slaget. Blesserad i högra foten, gammal och oförmögen, begär och får avsked med underhåll.

--------------------------------------------------------------

Approberas, idag antagen. Kommenderad till arméns förstärkning i Finland

113 Uddala

Olof Andersson Ekendahl

gift

Närvarande. Kommenderad till befattning på Pråmmern, Swänsta, Lejonet eller bombtitzen Jungelden.

114 Litselås

Olof Andersson Hedbom

gift

Närvarande. Approberas. . Kommenderad att gå på galleie-Esquadern

115 Linda

Olof  Johansson Nyberg

---------------

Per Larsson Nyberg

 

 -------------------

26 år, 0 tj.år, Uppland

Corporal. Tjänst sedan 1709. Bevistat slaget 1710 vid Helsingborg, i ... 1718 varit uti Norge. Gjort skriftlig anhållning om avsked och underhåll, som beviljades i avseende till ................ Interimsavsked den 22/6 1741.

---------------------------------------------------------------

Approberas,.Antagen den 22/6 1741. Kommenderad till arméns förstärkning i Finland

116 Ogesta

Lars Jonsson Dahlström

ogift

Närvarande. Approberas. Kommenderad till befattning på Pråmmern, Swänsta, Lejonet eller bombtitzen Jungelden.

119 Vindsberga

Per Olsson Sandell

ogift

Närvarande. Approberas. Kommenderad till befattning på Pråmmern, Swänsta, Lejonet eller bombtitzen Jungelden.

123 Tallmyra

Hans Gunnarsson Tallberg

----------------

Johan Johansson Tillgren

 

--------------------

22 år, 0 tj.år, gift, Uppland

Gamla karlen Hans Gunnarsson Tallberg, tjenst i 39 år, 60 år gammal, som .... anhållen interimsavsked ...., får nu confirmationsavsked med underhåll.

-----------------------------------------------------------------

Approberas. Antagen den 14/5 1741. Kommenderad till arméns förstärkning i Finland

125 Kil

Anders Andersson Kihlström

gift

Närvarande. Approberas. Kommenderad att gå på galleie-Esquaden.

126 Järstena

Bengt Ersson Jernsteen

----------------

Anders Johansson Salberg

46 år, 16 tj.år, gift, Uppland

------------------

26 år, Dalarna

Gammal och oförmögen att uthärda några marcher. Anhöll ........ att bliva avskedad, som beviljades.

----------------------------------------------------------------

Närvarande. Approberas. Kommenderad till arméns förstärkning i Finland

Sedan hösten 1740 hade 700 man av Upplands regemente legat förlagda i Finland kring kustvägen närmast riksgränsen i Kymmenegårds län. När fientligheterna med ryssarna började ett år senare flyttades regementet till trakterna kring Fredrikshamn, dit den svenska huvudstyrkan samlades.

Under sommaren och hösten 1741 hade 200 upplänningar varit kommenderade på galärflottan. Enligt planerna skulle armén och galärflottan tillsammans rycka fram mot Viborg, men hela fälttåget fick avbrytas efter nederlaget vid Villmansstrand i augusti 1741.

Under hela hösten låg Upplands regemente i läger vid Kvarnby utanför Fredrikshamn och slet mycket ont. I oktober anlände också den hemmavarande styrkan och inkvarterades över vintern i stugor och pörten i bondbyarna. Försörjningsläget var svårt. Proviantbristen och den ensidiga kosten orsakade allehanda sjukdomar och ledde till många döda soldater. Under de första månaderna av 1742 dog 48 upplänningar och de begravdes på kyrkogårdarna i grannskapet.

1742: Generalmönstringar skedde i Stockholm vid flera tillfällen i april 1742. Från Tillinges rotar finns antecknat:

Rote Soldatens namn Ålder, tjänsteår, civilstånd, födelseplats Kommentar

102 Vela

Clas Ohlsson Sahlström

------------------

Eric Ersson Sahlström

 

 ------------------------

31 år, 0 tj.år, gift, Uppland

Död i Finland den 5 januari 1742.

-------------------------------------------------

Approberas. Antagen den 22 mars 1742. Överförs till Finland, att ersätta i de avgångas ställe

103 Vela

Eric Ohlsson Barck

ogift

Närvarande. Hemkommit från 1741 års sjökommendering. Kommenderad på gallären Lidingöhn den 30 april 1742.

105 Kroklösa

Hans Andersson Almberg

------------------

Jan Jönsson Almgren

 

 -------------------------

26 år, 0 tj.år, gift, Uppland

Död i Finland 16 januari 1742.

--------------------------------------------------

Approberas. Överförs till Finland, att ersätta i de avgångas ställe

106 Vappa

Olof Larsson Tillgren

gift

Närvarande. Hemkommit från 1741 års sjökommendering. Kommenderad till fregatten Carlberg den 28 april 1742.

110 Hummelsta

Anders Larsson Hummelberg

-------------------

Olof Andersson Hummelberg

 

 -------------------------

31 år, 0 tj.år, gift, Dalarna

Död i Finland den 20 januari 1742.

-------------------------------------------------

Approberas. Antagen den 22 mars 1742. Överförs till Finland, att ersätta i de avgångas ställe

111 Dorsilla

Pär Pärsson Dorstedt

-------------------

Johan Ersson Tjeder

 

 -------------------------

22 år, 0 tj.år, ogift, Uppland

Död i Finland den 9 februari 1742.

-------------------------------------------------

Approberas. Antagen den 22 mars 1742. Överförs till Finland, att ersätta i de avgångas ställe

112 Myrby

Johan Johansson Lustig

-------------------

Anders Larsson Lustig

 

 -------------------------

 31 år, 0 tj.år, ogift

Död i Finland den 6 februari 1742.

-------------------------------------------------

Approberas. Antagen den 31 mars. Överförs till Finland, att ersätta i de avgångas ställe

113 Uddala

Eric Andersson Ekendahl

gift

Närvarande. Hemkommit från 1741 års sjökommendering. Kommenderad på gallären Lidingöhn den 30 april 1742.

114 Litselås

Olof Andersson Hedbom

gift

Hemkommit från 1741 års sjökommendering. Kommenderad på jakt Karpen den 28 april 1742.

115 Linda

Per Larsson Nyberg

-------------------

Johan Andersson Björck

 

-------------------------- 

26 år, 0 tj.år, gift, Uppland 

Död i Finland den 21 januari 1742.

-------------------------------------------------

Approberas. Antagen den 22 mars 1742. Överförs till Finland, att ersätta i de avgångas ställe

116 Ogesta

Lars Jansson Dahlström

ogift

Hemkommit från 1741 års sjökommendering. Kommenderad på breganten Castor den 28 april 1742.

118 Hässelby

Johan Jöransson Åhman

-----------------

Per Andersson Åman

 -------------------------

22 år, 0 tj.år, gift

Ryck .... av sig i Finland, är kvar men vid commenderingen.

--------------------------------------------------

Approberas. Antagen den 25 februari 1742. Överförs till Finland, att ersätta i de avgångas ställe

119 Vindsberga

Anders Ohlsson Sandell

gift

Närvarande. Kommenderad på gallären Lidingöhn den 30 april 1742.

121 Tibble

Welam Larsson Hilborg

------------------

Johan Ersson Spann

 

 ------------------------

25 år, 0 tj.år, ogift

Corpral. Död i Finland den 13 januari 1742.

---------------------------------------------------

Approberas. Antagen den 22 mars 1742, no 138. Överförs till Finland, att ersätta i de avgångas ställe

123 Tallmyra

Johan Johansson Tillgren

-------------------

Eric Larsson Landblad

 

------------------------ 

21 år, 0 tj.år, ogift, Uppland

Död i Finland den 13 februari 1742.

---------------------------------------------------

Approberas. Antagen den 31 mars 1742. Överförs till Finland, att ersätta i de avgångas ställe

125 Kil

Anders Andersson Kihlström

gift

Närvarande. Hemkommit från 1741 års sjökommendering. Kommenderad på gallären Lidingöhn den 30 april 1742.

149 Hagby

Johan .... Frisk

-------------------

Per Nilsson Holmberg

 

-------------------------

19 år, 0 tj.år, ogift, Uppland

Död i Finland den 8 februari 1742.

---------------------------------------------------

Approberas. Antagen den 31 mars 1742. Överförs till Finland, att ersätta i de avgångnas ställe

Rotarna fick leta fram nya rekryter, att sätta i de avlidnas ställe. Dessa fördes över till Finland i maj 1742 på fartygen St Johannes och St Magdalena. De cirka 200 oövade soldaterna anslöt sig till den hårt prövade skaran i Finland i mitten av juni.

!742 års fälttåg var avsett att bli ett nytt kombinerat anfall över gränsen till Ryssland, men krigsplanen misslyckades och man tvingades retirera från Fredrikshamn till Helsingfors. Den 24 augusti kapitulerade armén och en p g a motvind och höststormar svår hemresa genomfördes. Många avled under strapatserna på havet.

1744: Generalmönstringar skedde vid Litslena gästgiveri den 15 oktober 1744. Från Tillinges rotar finns antecknat:

Rote Soldatens namn Ålder, tjänsteår, civilstånd, födelseplats Kommentar

102 Vela

Clas Ohlsson Sahlström

------------------

Eric Ersson Sahlström

------------------

Jan Hindricksson Willander

 

 ------------------------

       

-------------------------

23 1/12 år. 1 1/6 tj.år, Uppland

Död i Finland den 5 januari 1742.

-------------------------------------------------

Roten ställde den 22 mars (1742). Död vid Helsingfors 27 augusti (1742)

-------------------------------------------------

Roten ställde 13 december samma år (1942). Kommenderad på slottsarbete (?) i Stockholm. Sedermera hemkommen och mönstrad i Uppsala

103 Vela

Jan Andersson Rinbom

---------------

Olof Olsson Kiellberg

--------------

Eric Larsson Barck

 

-------------

 

-------------

29 1/12 år, 4 7/12 tj.år, Arboga

Fått avsked vid gen.mönstringen 7 juni 1736. (Är alltid sjuk och ofärdig att tjäna, begär och får avsked.)

-------------------

Roten ställde 2 december samma år. Död vid roten 7 maj 1738.

----------------

Roten ställde 4 mars 1740.

104 Drällsta Mats Jansson Törngren 40 år, 18 1/3 tj.år, Uppland  

105 Kroklösa

Hans Mickaelsson Broman

------------------

Anders Persson Dahlberg

 

 -------------------------

31 1/12 år, 2 7/12 tj.år, Dal.

Vakant vid gen.mönstringen 7 juni 1736. roten ställde den 13 mars 1737, som blev död i i Finland 11 januari 1742. 

--------------------------------------------------

Roten ställt den 22 mars samma år (1742).

106 Vappa

Jan Ersson Tillgren

------------------------

Olof Larsson Tillgren

-------------------------

Jan Jansson Tillgren

------------------------

Jan Olsson (?) Nyman

-----------------

 

-----------------

 

-----------------

21 1/12 år, 11/12 tj.år, Upl.

Utbytt den 28 augusti 1740 mot......

-----------------------

Död på fregatten Carlberg den 21 juni 1742.

-----------------------

Roten ställde den 13 december samma år (1742). Död vid roten den 6 oktober 1743.

----------------------

Roten ställt den 16 november samma år (1743) som är interimsantagen. Gillas. På Hetsarbete i Stockholm. Sedermera hemkommit och den 9 november mönstrad i Uppsala-

107 Vappa

Anders Jansson Gillberg

------------------------

Per Nilsson Ekberg

------------------------

Erik Bengtsson Tillingberg

---------------------

 

---------------------

20 1/12 år, 1 5/6 tj.år, Uppl.

Död i Finland den 31 januari 1742.

----------------------

Roten ställt den 28 april samma år (1742). Död på sjön i oktober samma år (1742).

----------------------

Roten ställt den 13 december 1742. Kommenderad på slottsarbetet i Stockholm. Sedermera hemkommen och den 9 november mönstrad i Uppsala.

108 Hovdesta

Olof Olsson Floström

---------------------

Jonas Olsson Floström

 

--------------------

21 1/12 år, 3 1/6 tj.år, Uppl

Fått avsked vid generalmönstringen den 27 augusti 1741.

----------------------------------------

Roten ställt samma dag (27/8 1741).

109 Hovdesta

Anders Andersson Almberg

--------------

Johan Jönsson Almgren

   

-------------------

27 1/12 år, 2 ½ tj.år, Uppl

Död i Finland den 16 januari 1742.

----------------------------

Roten ställt 28 april samma år (1742).

 

110 Hummelsta

Anders Larsson Hummelberg

-------------------

Olof Andersson Hummelberg

------------------

Anders Ersson Blomberg

------------------

Anders Matsson Dahlström

 -------------------------

 

 

-------------------------

 

-------------------------

19 1/12 år, 11/12 tj.år, Dal.

Död i Finland den 20 januari 1742.

-------------------------------------------------

Roten ställt den 22 mars samma år (1742). Död i Fredrikshamn den 22 juni samma år (1742).

-------------------------------------------------

Roten ställt den 13 december samma år (1742). Död på sjukhuset i Stockholm den 12 augusti 1743.

------------------------------------------------

Roten ställt den 16 november samma år (1743) som är interimsantagen. Karlen approberas.

111 Dorsilla

Per Persson Dorrstedt

-------------------

Jan Ersson Tieder

------------------

Jan Jansson Dorrstedt

 

 -------------------------

  

--------------------------

36 1/12 år, 1 5/6 tj.år,  Uppl

Död i Finland den 9 februari 1742.

-------------------------------------------------

Roten ställt den 22 mars samma år (1742). Död den 23 oktober samma år (1742).

-------------------------------------------------

Roten ställt den 13 december samma år (1742). Gammal torpare, oduglig. Kasseras. Roten blir vakant.

112 Myrby

Jan Jansson Lustig

-------------------

Anders Larsson Lustig

--------------------

Anders Gabrielsson Holmgren

 

 -------------------------

 

-------------------------

 21 1/12 år, 1 5/6 tj.år, Stock?

Död i Finland den 6 februari 1742.

-------------------------------------------------

Roten ställt den 31 mars samma år (1742). Död i Helsingfors den 1 augusti samma år (1742).

-------------------------------------------------

Roten ställt den 13 december samma år (1742). Gillas.

113 Uddala

Olof Andersson Ekendahl

--------------

Jan Ersson Stadig (?)

--------------

 

30 1/12 år, 1 5/6 tj.år, Uppl

Död på sjön den 10 augusti 1742.

-----------------------------

Roten ställt den 13 december samma år (1742). Kommenderad på slottsarbete i Stockholm. Sedermera hemkommen och vid mönstringen i Uppsala den 9 november kasserad såsom ... ... är för liten och bär ej upp munderingen.

114 Litselås

Anders Ersson Apelberg

------------------

Olof Andersson Hedbom

 

-----------------

28 1/12 år, 4 3/4 tj.år, Stockholm

Död vid roten den 19 januari 1740.

-----------------------

Roten ställde den 27 februari samma år (1740).

115 Linda

(Olof Nyberg ?)

 

----------------

Per Larsson Nyberg

 

-------------------

Johan Andersson Björck

 

------------------

Erik Ersson Dahlberg

 

 

 

Vakant vid mönstringen den 7 juni 1736. Roten No 49 ställt emot korpralen Olof Nyberg som är denna rotes laga karl den 20 januari 1737. Jan Olsson Hämberg som är emot korpralen Johan Kammerbom Transporterad till no 46 den 30 juni 1741

---------------------

och samma dag istället efter korpral Nyberg den 22 juni 1741 antagen. ..som dött i Finland den 21 januari 1742.

-------------------------------------------------

Roten ställt den 22 mars samma år1(742). Död vid Helsingfors den 27 augusti samma år (1742).

------------------------------------------------

Roten ställt den 13 december samma år (1742). Död vid roten (dvs hemma) den 18 maj 1744. Vakant.

116 Ogesta

Anders Ersson Lundgren

--------------

Lars Jansson Dahlström

--------------

Erik Matsson Lundberg

--------------

Anders Jansson Lundgren

 

------------

 

------------

  

------------

23 1/12 år, 11/12 tj.år, Uppl

Utbytt den 14 maj 1741 emot..

---------------------------

Död på sjön den 9 september 1742.

--------------------------

Roten ställt den 18 mars 1743. Död på sjukhuset i Stockholm den 16 juli samma år (1743).

-------------------------

Roten ställt den 16 november 1743. Karlen för liten bär ej upp munderingen. Kasseras och får avsked.

117 Frösservij Lars Persson Fröberg 53 1/12 år, 28 3/12 tj.år, gästrike  

118 Hässelby

Jan Jöransson Åhman

-----------------

Per Andersson Åhman

-----------------

Olof Olsson Åhman

-----------------

Per Larsson Albom

 -------------------------

 

-------------------

 

-------------------

34 1/12 år, 1 7/12 tj.år, Uppl

Död i Finland den 28 januari 1742.

--------------------------------------------------

Roten ställt den 25 februari samma år (1742). Död på sjön den 9 september 1742.

--------------------------------------------------

Roten ställt den 13 december samma år (1742). Död vid roten den 19 mars 1743.

--------------------------------------------------

Roten ställt i samma månad (mars 1743). Bonde, orkar intet tjäna, får avsked. Roten blir vakant.

119 Vinsberga

Per Matsson Flygare

-----------------

Lars Andersson Forsberg

-----------------

Anders Jansson Forsberg

-----------------

Per  Olsson Sandell

 

-----------

 

-----------

 

----------

24 1/12 år, 4 1/4 tj.år, Uppl

Fått avsked vid generalmönstringen den 7 juni 1736. (Alldeles av sjuklighet oduglig och oförmögen att tjäna. Kasseras och får avsked).

--------------------------------------------------

Roten ställt den 20 januari 1737. Död vid roten den 17 augusti 1739.

--------------------------------------------------

Roten ställt den 17 februari 1740. död vid Uppsala den 11 juni samma år (1740).

--------------------------------------------------

Roten ställt den 25 juli samma ¨år (1740).

120 Ör

 

-----------

Erik Olsson Nyström

   

--------------

30 1/12 år, 7 1/12 tj.år, Uppl

Vakant vid generalmönstringen den 7 juni 1736.

---------------------------------------------------

Roten ställt den 6 september 1737.

121 Tibble

Welam Jöranson Hillberg

------------------

Nils Nilsson Litander

-----------------

Jan Andersson Lindblad

-----------------

Jan Andersson Haellberg

 ------------------------

 

-------------------------

 

-------------------------

28 1/12 år, 8 1/3 tj.år, Uppl

 

Korpral. Lagd vid No 138. Död i Finland den 13 januari 1742.

---------------------------------------------------

I stället hit avancerad från No 122 den 9 februari samma år (1742). Död i Finland den 4 mars samma år (1742).

---------------------------------------------------

I stället hit avancerad från no 48 den 23 april samma år (1742). Transport till No 73.

---------------

Hit istället från No 128 den 23 juli samma år (1742). Kommenderad till Stockholm med manskap på slottsarbete. Sedermera hemkommen och den 9 november mönstrad i Uppsala.

122 Tibble

Nils Nilsson Litander

----------------

Per Hansson Litander

 

------------

30 1/12 år, 2 5/12 tj.år, Uppl

Avancerad till korpral vid No 121 den 9 februari 1742 och död i Finland den 4 mars samma år.

----------------

Roten ställt den 31 maj samma år (1742).  Kommenderad på slottsarbete i Stockholm. Sedermera hemkommen och vid mönstringen i Uppsala den 9 november kasserad, såsom för liten och otjänlig till krigstjänst.

123 Tallmyra

Hans Gunnarsson Tallberg

------------------

Jan Jansson Tillgren

-------------------

Eric Larsson Lundblad

-------------------

Per Jonsson Dahlström*

 

------------------------ 

 

------------------------

 

-----------------------

21 1/12 år, 1 1/4 tj.år, Västm

Utbytt den 14 maj 1741 emot..

-------------------------------------------

Död i Finland den 13 februari 1742.

-------------------------------------------

Roten ställt den 31 mars samma år (1742). den 31 mars 1742. Död på sjön den 4 september 1742.

--------------------------------------------

Roten ställt den 13 januari 1743.

124 Önsta

Anders Jansson Tunberg

31 1/12 år, 8 3/12 tj.år, västg?

Antagen den 24 mars 1736.

125 Kil

Isak Ersson Kihlström

------------------

Erik Olsson Kiellberg

------------------

Anders Andersson Kihlström

 

---------------

 

---------------

26 1/12 år, 4 1/6 tj.år, Uppl

Död vid roten den 21 november 1739.

----------------------------------------------

Roten ställt den 16 januari 1740. Avl. till Västmanlands regemente den 1 maj samma år(1740).

----------------------------------------------

Roten ställt den 18 augusti samma år (1740).

126 Järstena

Bengt Jansson Jernsten

------------------

Olof Olsson Jernsten

  

---------------

31 1/12 år, 3 1/6 tj.år, Up

Lagd vid No 121. Fått avsked vid generalmönstringen den 27 augusti.

----------------------------------------------

Denna rote ställt den 31 i samma månad (augusti 1841). Kommenderad på slottsarbete i Stockholm. Sedermera hemkommen och den 9 november mönstrad i Uppsala.

149 Hagby

Jan Matsson Frisk

-------------------

Per Nilsson Holmberg

 

-------------------------

21 1/12 år, 2 5/12 tj.år, Uppl

Död i Finland den 8 februari 1742.

---------------------------------------------------

Roten ställt den 31 mars samma år (1742).

* Fick 1743 en "oäkta" dotter med Margareta Persdotter i Tallmyra, ett barn som bara blev tre dagar gammalt. Margareta dömdes tre år senare (1746) till döden för barnamord på ett oäkta barn hon fick med sin svåger, se barnamord i Tallmyra. (Dahlström gifte sig för övrigt 1744 med min farfars farfars morfars fars syster Anna Nilsdotter, född i Glastorpet i Tillinge).

Namnen i 1744 års generalmönstringsrulla stämmer inte alltid med de rullor som upprättades under kriget åren innan, se ovan. Det kan säkert bero på att jag läst och tolkat texten fel. Att t ex Johan-Jan, Per - Peter användes om samma person var också vanligt och förklarar en del. Men kanske var det också svårt att ha full kontroll ute i fält, och därav den rekonstruktion/återblick till 1736 års generalmönstringsrulla som görs vid många tillfällen i 1744 års rulla?

  -------------------------

1758: Generalmönstring skedde i Gytzkow den 23 december 1758. Från rotar i Tillinge fanns då följande antecknat:

Rote Soldatens namn Ålder, tjänsteår, civilstånd Kommentar
97 Ullbro Eric Matsson Holmberg 44 år, 16 tj.år, gift Kommenderad till Pommern. Närvarande
102 Vela Petter Anders Wählberg 29 år, 9½ tj.år, gift Kommenderad till Pommern. Närvarande
105 Kroklösa Anders Persson Dahlberg 46 år, 17, tj.år, gift Kommenderad till Pommern. Närvarande
106 Vappa Johan Olsson Nyman 36 år, 15 tj.åt, gift Kommenderad till Pommern
107 Vappa Erik Bengtsson Tillingberg 35 år, 16 tj.år, gift Kommenderad till Pommern
108 Hovdesta Jonas Olsson Floström 36 år, 17 tj.år, gift Kommenderad till Pommern
109 Hansta Johan Jonsson Almgren   Kommenderad till Pommern. Död den 13 april 1758 på pråmen Achilles. Vakant.
110 Hummelsta Mats Persson Dahlström 34 år, 15 tj.år, gift Kommenderad till Pommern. Sjuk.
111 Dorsilla Johan Hemmingsson Pärongren 30 år, gift Kommenderad till Pommern. Fången i Anklam den 29 december 1757.
112 Myrby Johan Jansson Holmgren 32 år, 9½ tj.år, gift Kommenderad till Pommern. Närvarande
113 Uddala Tomas Jansson Uddbom 31 år, 11 tj.år, gift Kommenderad till Pommern. Närvarande
114 Litselås Olof Andersson Hedbom 43 år, 18½ tj.år, gift Kommenderad till Pommern. Närvarande
115 Linda Johan Olsson Lindblad 40 år, 11 tj.år, gift Kommenderad till Pommern. Närvarande
116 Gryta Hindrik Hindriksson Lundblad 35 år, 12½ tj.år, gift Kommenderad till Pommern. Närvarande
117 Frösvi Pehr Matsson Ernberg 28 år, 1½ tj.år, gift Kommenderad till Pommern. Sjuk
118 Hässelby Anders Persson Hässelberg 39 år, 11 tj.år, gift Kommenderad till Pommern. Kommenderad till grenadierbatillen
119 Vindsberga Pehr Olsson Sandell 39 år, 18 tj.år, gift Kommenderad till Pommern. Närvarande
120 Ör Johan Anders Frisk 33 år, 10½ tj.år, gift Kommenderad till Pommern. Sjuk, avförd ifrån Pasualk
121 Tibble Anders Jansson Salberg 43 år, 16 tj.år, gift Kommenderad till Pommern. Sjuk
122 Tibble Mats Jansson Tillström 38 år, 11 tj.år, gift Kommenderad till Pommern. Närvarande
123 Tallmyra Pehr Jansson Dalström 36 år, gift Kommenderad till Pommern. Fången i Anklam den 29 december 1757
124 Öndesta Anders Jansson Tunberg 46 år, gift Kommenderad till Pommern. Avskedad den 24 oktober 1758 i Stralsund. Vakant
125 Kil Anders Andersson Kihlström 41 år, 18 tj.år, gift Kommenderad till Pommern. Närvarande
126 Järstena Olof Olofsson Järnsten 46 år, gift Kommenderad till Pommern. Fången i Anklam den 29 december 1757
149 Hagby Pehr Nilsson Holmberg 36 år, 16 ¼ tj.år, gift Kommenderad till Pommern. Närvarande

Med löfte om ekonomiska bidrag från Frankrike gav sig Sverige sommaren 1757 in i det sk sjuårskriget med 17000 man på den fransk-rysk-sachsisk-österikiska sidan. Det uppländska regemente som for till Tyskland var ålderstiget, dåligt utrustat och minimalt övat. Truppen tågade den 2 augusti genom Stockholm till Dalarö, där de steg ombord på de skepp som fraktade dem till "de långa marschernas krig". Kriget gick hårt åt den svenska armén inkl Upplands regemente. Som vanligt var det sjukdomar, dålig mat, undermålig utrustning och närmast obefintlig sjukvård som orsakade de flesta dödsfallen. De uppländska soldaterna blev, tillsammans med Södermanlands regemente, förlagda i staden Wolgast i östra Vorpommern. I början av oktober flyttade man sitt läger till staden Anklam som strax innan intagits.

Julen 1757 blev mycket orolig för upplänningarna, som var under hög beredskap i väntan på fientliga anfall. Ingen soldat fick klä av sig, de måste sova på nedre botten och med sina gevär laddade. Den 28 december fick garnisonen i Anklam order att utrymma staden och ansluta sig till huvudarmén. Morgonen därpå, när en preussisk trupp redan befann sig i utkanten av staden, avtågade svenskarna. För att uppehålla fienden och dölja reträtten kvarlämnades kapten Svinhufvud och sextio man ur Upplands regemente. De måste samma dag överlämna sig som krigsfångar till preussarna. Några av dessa kom från Tillinge, se ovan.

Övriga  upplänningar förlades efter reträtten i åtta byar i Rügen. Preussarna slog en belägringslinje runt Stralsund från landssidan. Soldaterna fick tillbringa många dagar i kylan med att hugga upp kanaler i isen längs stränderna. för att förhindra anfall den vägen. Många soldater blev sjuka under detta hårda arbete.  Men det väntade anfallet kom aldrig, och när våren kom anlände förstärkning från Sverige.

Under ytterligare fem år marscherade armén fram och tillbaka i Pommern under vankelmodiga officerares ledning, innan freden äntligen slöts i maj 1762 - utan någon förändring av gränserna.

    -------------------------

1767: Generalmönstring skedde i Uppsala stad den 7 september 1767:

Rote Soldatens namn Ålder, tjänsteår, civilstånd, födelseplats Kommentar
97 Ullbro Hindric Hindricsson Berg 49 1/12 år, 27 ¾ tj.år, gift, Stockholm Rotmästare. 11 qvarter 1 tum lång. Ständigt fluss i ögon och öron. Gammal och bräcklig. Avskedad.
102 Vela Per Larsson Lundberg 31 2/3 år, 7 1/3 tj.år, gift, Uppland 11 qvarter 3 tum lång. Närvarande
103 Vela Vakant   vakant
104 Drällsta Eric Ersson Törnblom   Död i Stockholm den 18 mars 1766. Vakant
105 Kroklösa Pehr Pehrsson Fröberg 33 5/12 år, 5 5/12 tj.år, gift, Uppland 11 qvarter lång. Närvarande
106 Vappa Eric Bengtsson Tillgren 38 5/12 år, 5 5/12 tj.år, gift,  Uppland 11 qvarter 2 tum lång. Närvarande
107 Vappa Lars Pehrsson Tillingberg 38 1/3 år, 6 1/3 tj.år, gift, Uppland 11 qvarter lång. Närvarande
108 Hovdesta Jonas Olsson Floström 44 1/12 år, 25 ¾ tj.år, gift, Uppland Corporal. 11 qvarter 3 ½ tum lång. Sjuk i lägret
109 Hovdesta Jan Jansson Löfgren   Med döden avgången vid roten den 3 augusti 1766. Vakant
110 Hummelsta Eric Ersson Hummelgren 31 1/12 år, 8 1/12 tj.år, ogift, Uppland 11 qvarter lång. Liderlig och …….. Avskedas
111 Dorsilla Vakant   vakant
112 Myrby Jan Jansson Holmgren 40 1/12 år, 14 tj.år, gift, Stockholm 11 qvarter lång. Närvarande
113 Uddala Thomas Jansson Uddbom 39 1/12 år, 19 5/6 tj.år, gift, Uppland 10 qvarter 5 tum lång. Närvarande
114 Litselås Olof Andersson Hedbom 51 1/12 år, 27 ¼ tj.år, gift, Stockholm 11 qvarter lång. Gammal och orkeslös, ….. Avsked med underhåll
115 Linda Jan Olsson Lindblad   Med döden avgången vid roten den 17 april 1766. Vakant.

116 Gryta

Anders Andersson Lundblad

-------------------

Anders Ersson Lundblad

 

 -------------------

25 7/12 år, 5/12 tj.år, gift, Uppland

Avförd vid cassationsmönstringen den 10/1 1763: Liderlig och avgår efter rotens beivrande.

--------------------------------------------------

Roten ställt (i den avfördes ställe) den 12 mars 1767. 11 qvarter lång. Närvarande

117 Frösvi Pehr Matsson Ernberg 36 1/12 år, 10 1/12 tj.år, gift, Uppland 11 qvarter lång. Närvarande
118 Hässelby Eric Jansson Åberg   Avförd vid cassationsmönstringen den 10/1 1763: Har icke förbättrat sig, avgår såsom för …… Vakant
119 Vindsberga Pehr Olsson Sandell   Avskedad vid cassationsmönstringen den 10/1 1763: Gammal och ofärdig vänstra benet, får avsked med underhåll. Vakant
120 Ör Christopher Nilsson Öhrström 36 1/3 år, 8 1/3 tj.år, gift, Uppland 10 qvarter 5 tum lång. Närvarande
121 Tibble Vakant   Vakant
122 Tibble Maths Jansson Tillström 46 1/12 år, 10 tj.år, gift, Uppland 11 qvarter 2 tum lång. Närvarande
123 Tallmyra Vakant   Vakant
124 Öndesta Jonas Pehrsson Nyberg   Med döden avgången den 26 mars 1764. Vakant
125 Kil Anders Andersson Kihlström 49 1/12 år, 26 11/12 tj.år, gift, Uppland 11 qvarter lång. Öppna gyllenådran. Rätt stark. Avskedas
126 Järstena Per Pehrsson Järnholm 25 ½ år, 6 ½ tj.år, gift, Uppland 10 qvarter 4½tum lång. Närvarande.
149 Hagby Pehr Mickaelsson Holmberg 28 ½ år, 8 tj.år, gift, Dalarna 10 qvarter 4½ tum lång. Närvarande

Fredstid.

  -------------------------

1785: Generalmönstring skedde i  Uppsala stad den 15 juni 1785:

Rote Soldatens namn Ålder, tjänsteår, civilstånd, födelseplats Längd Kommentar

97 Ullbro

Jan Persson Långström

41 år, 12 1/3 tj.år, gift, Uppland

5 fot 7½ tum

Närvarande

102 Vela

Pehr Andersson Flinck

41 år, 12 5/12 tj.år, gift, Uppland

5 fot 7 3/4 tum

Sjuk i lägret

103 Vela

Jan Andersson Frisk

41 år, 12 7/12 tj.år, gift, Uppland 

5 fot 8 1/4 tum

Närvarande

104 Drällsta

Eric Ersson Hjorth

32 år, 14 1/4 tj.år, gift, Dalarna 

5 fot 8 1/4 tum

Närvarande

105 Kroklösa

Pehr Pehrsson Krook

34 3/4 år, 9 tj.år, gift, Västmanland

5 fot 8 tum

Oförmögen. Får avsked

106 Vappa

Eric Bengtsson Tillgren

-------------

Lars Ersson Hall

  

------------------

25 ½ år, 4 3/4 tj.år, gift, Uppland.

 

--------

5 fot, 8 1/4 tum

Avskedad den 13/6 1780 vid generalmönstringen: gammal och oförmögen att tjäna, får avsked

--------------------------------------------

Approberas.

107 Vappa

Lars Persson Tillingberg

50 år, 26 1/6 tj.år, gift, Uppland

5 fot 7 tum

Sjuk och orkeslös, får avsked

109 Hovdesta

Nils Hansson Hoff 

34 1/3 år, 9 tj.år, gift, Uppland

5 fot 8 tum 

Sjuk i lägret och annars oförmögen, får avsked

110 Hummelsta

Jan Ersson Fröman

44 år, 9 1/4 tj.år, gift, Roslagen

5 fot 8½ tum

Närvarande

111 Dorsilla

Anders Jansson Borg

--------------

Eric Ersson Sjöholm

 

-------------------

41 år, 17 tj.år, gift, Uppland 

 

---------

5 fot 8 3/4 tum

Avsked d 13/6 1780 vid generalmönstringen: Ofärdig i fötterna genom sjukdom, oförmögen att tjäna, får avsked

-------------------------------------------

Transport från rote nr 51 (Frösta) 15/5 1781. Närvarande

112 Myrby

Jan Jansson Holmgren

59 3/4 år, 31 5/6 tj.år, gift, Stockholm

5 fot 7 tum

Om roten missunnar honom till uppodling får karlen transport till annat nummer

113 Uddala

Henrick Persson Skräck

34 1/3 år, 9 1/3 tj.år, gift, Bergslagen

5 fot 9½ tum

Närvarande

114 Litselås

Jan Fredricsson Kling

33 2/3 år, 9 tj.år, gift, Uppland

5 fot 9 tum

Närvarande

115 Linda

Pehr Olsson Kroon

 26 2/3 år, 7 1/4 tj.år, gift, Närke

5 fot 9½ tum

Approberades vid generalmönstringen 13/6 1780. Närvarande

116 Gryta

Abraham Jansson Linck

28 1/6 år, 9 tj.år, gift,  Uppland

5 fot 9½ tum

Transport från nr 50 (Ingeby) den 15/5 1781 . Närvarande

117 Frösvi

Pehr Matsson Ernberg

51 år, 28 tj.år, gift, Uppland

5 fot 7 1/4 tum

Närvarande

118 Hässelby

Eric Olsson Hässelberg

34 år, 14 1/4 tj.år, gift, Uppland

5 fot 7 1/4 tum

Närvarande

119 Vindsberga

Olof Jansson Wind

-------------------

Hans Fredricsson Rost

 

Död på roten den 21/8 1781

--------------------------------------------------

Volontaire. Antagen den 28 augusti 1782, då mindreårig. Befordrad till Rustmästare utan lön 30/6 1784. Avancerat till fänrik 18/10 samma år med lön

120 Ör

Eric Ersson Klang

-----------------

Jan Jansson Karp

 

-------------------

26 1/3 år, 3 10/12 tj.år, gift, Västmanland

 

---------

5 fot 7½ tum

Död på roten den 3/3 1781

-----------------------------------------------

Approberas

121 Tibble

Anders Alexandersson Morath

-----------------

Olof Persson Holm

 

------------------

23 3/4 år, 1 3/4 tj.år, ogift, Uppland

---------

5 fot 7½ tum

Corporal. Erhållit interimsavsked den 1/5 1783

-----------------------------------------------

Antagen den 14/10 1783. Approberas.

122 Tibble

Carl Gustaf Schütte

 

 

Volontaire. Befordrad till Rustmästare vid kompaniet den 28/3 1782

123 Tallmyra

Jan Carlsson Tallström

38 år, 17 1/4 tj.år, gift,  Uppland

5 fot 7 tum

Närvarande

124 Öndesta

Pehr Jansson Lindblad

39 år, 15 tj.år, gift, Uppland

5 fot 7 1/4 tum

Karlen klagar med skäl över rothållarens ..... nedfart, som ock varit de.derad vid Domstolen, varför transport till feb för annan nummer

125 Kil

Jan Andersson Kihlström

37 5/6 år, 17 1/4 tj.år, gift, Stockholm

5 fot 6 3/4 tum

Närvarande

126 Järstena

Per Pehrsson Järnholm

44 1/6 år,24 1/3 tj.år, gift, Uppland

5 fot 5 1/4 tum

Närvarande

149 Hagby

Pehr Michaelsson Holmberg

47 år, 25 5/6 tj.år, gift, Dalarna

5 fot 5 tum

Corporal. Från corporal ....... igad den 23/1 1781. Närvarande

Fredstid.

 

1789: Generalmönstring skedde i  Ekenäs stad, Finland den 21 december 1789:

Rote Soldatens namn Ålder, tjänsteår, civilstånd, födelseplats Längd Kommentar
97 Ullbro Johan Långström 46 år, 16 3/4 tj.år, gift, Uppland 5 fot 7 3/4 tum Fången vid sjöslaget i Svensksund den 24/8 1789
102 Vela Pehr Flinck 46 år, 16 3/4 tj.år, gift, Uppland 5 fot 8 tum Sjuk i quarteret (matt)
103 Vappa Johan Frisk 46 år, 16 3/4 tj.år, gift, Uppland  5 fot 10½ tum Sjuk
104 Dorsilla Eric Hjorth 37 år, 18 3/4 tj.år, gift, Dalarna  5 fot 9 tum Vice corporal. Presens (Närvarande)
105 Kroklösa Petter Lindblad 463/4 år, 19 1/4 tj.år, gift, Uppland 5 fot 8 tum Commenderad till jägar battillion
106 Vappa Lars Hall  28 år, 9 tj.år, gift, Uppland.  5 fot, 8 tum Commenderad till jägar battillion
107 Vappa Pehr Tjeder 26 år, 3 tj.år, ogift, Uppland 5 fot 8 tum Presens
108 Hovdesta Anders Brandt 29 år, 4 tj.år, gift, Västmanland 5 fot 9½ tum Sjukvaktare
109 Hovdesta Swän Tillberg 45 år, 18 tj.år, gift, Uppland 5 fot 9½ tum  Sjuk i quarteret (matt)
110 Hummelsta Gustaf Klang 29 år, 1 1/4 tj.år, ogift, Uppland 5 fot 7½ tum Presens
111 Dorsilla Johan Girfs  22 år, 1 tj.år, ogift, Uppland   5 fot 8 tum Antagen den 2/9 1788. Sjuk i quarteret (matt)
112 Myrby Eric Modig Uppland   Död på Lovisa Lazarett den 16/3 1789. Vakant.
113 Uddala Johan Frisk 30 år, 1 1/4 tj.år, gift, Finland 5 fot 7½ tum Presens
114 Litselås Johan Kling 33 år, 13 3/4 tj.år, gift, Uppland 5 fot 10½ tum Commenderad till Lovisa bagerie
115 Linda Pehr Kroon  32 år, 9 3/4 tj.år, gift, Närke 5 fot 9 tum Sjuk på Lovisa Lazarett
116 Ogesta Abraham Linck 32 år, 13 1/4 tj.år, gift, Uppland 5 fot 9 tum Presens
117 Frösvi Petter Stolpe 28 år, 1 tj.år, ogift, Närke 5 fot 9 1/4 tum Antagen den 2/9 1788. Sjuk i quarteret (bröstfeber)
118 Hässelby Johan Stake 29 år, 1 tj.år, gift, Uppland 5 fot 8 tum Antagen den 2/9 1788. Sjuk på Sveaborgs sjukhus (bröstfeber)
119 Vindsberga Eric Wind 23 år, 1½ tj.år, ogift, Uppland 5 fot 9 tum Presens
120 Ör Johan Karp 31 år, 8 1/4  tj.år, gift, Västmanland 5 fot 7 tum Presens
121 Tibble Olof Holm 26 år, 6 1/4 tj.år, ogift, Uppland 5 fot 8 tum Presens
122 Tibble Lars Hane  28 år, 1 tj.år, ogift, Uppland 5 fot 9 tum Antagen den 2/9 1788. Sjuk i quarteret (bröstfeber)
123 Tallmyra Johan Tallström 43 år, 22½ tj.år, gift, Uppland 5 fot 7½ tum Vice corporal. Sjuk i quarteret (bröstfeber)
124 Öndesta Eric Wåld 24 år, 3½ tj.år, gift, iUppland 5 fot 9 tum Presens
125 Kil Eric Lund 26 år, 1 1/4 tj.år, ogift, Uppland 5 fot 9 tum Sjuk på Borgo sjukhus (matt)
126 Järstena Eric Nögd     Antagen den 2/9 1788. Dödsskjuten uti sjöslaget vid Svensksund den 24/8 1789. Vakant.
149 Hagby Olof Hag 22 år, ½ tj.år, ogift,Uppland 5 fot 7½ tum Antagen den 6/5 1789. På sjukhuset härstädes (bröstfeber)

I juni 1788 startade Gustaf III och Sverige krig med Ryssland. Svenskarna ansåg sig var överlägsna till sjöss och detta skulle utnyttjas. Sjöslaget vid Hogland i juli blev dock inte den seger man räknat med. Även Danmark förklarade Sverige krig i augusti.

Under vintern gjorde man uppehåll i kriget, för att fortsätta våren 1789. Den 24 augusti 1789 stod en drabbning mellan skärgårdsflottorna vid Svensksund utanför Frerikshamn. De svenska fartygen försvarade sig mot det ryska anfallet mellan öarna Kråkskär och Sandskär. Vid slaget förlorade Sverige en galär och sex kanonslupar och omkring 1500 man tillfångatogs eller dödades. En stor del av de tillfångatagna soldaterna anses ha varit sjuka och sårade, som var placerade på de fartyg som kom i ryssarnas händer.

I juni 1790 förenades alla fartyg i den svenska skärgårds- och örlogsflottan i Viborgska viken. Där stängdes de in av den ryska flottan, men en våghalsig utbrytning lyckades och Sverige kom undan. En tredjedel av örlogsflottan förlorades dock. Detta har kallats det Viborgska gatloppet.

Den 9 och 10 juli samma år stod det andra sjöslaget vid Svensksund mellan de båda skärgårdsflottorna. Den svenska uppställningen bestod av ca 250 båtar och fartyg, med mer än 14000 man. Av dessa var 8000 sjöovana soldater från armén, inkl Upplands regemente. Denna gång avgick svenskarna med segern, och förlusterna stannade vid 700 man - att jämföra med de ryska förlusterna som uppgick till 50 större fartyg och närmare 7000 man i döda, sårade och tillfångatagna.

Fred slöts i Värälä i augusti 1790 utan några landavträdelser. Många officerare blev då utväxlade och frigivna. Andra, mest vanliga soldater, som tagits som krigsfångar av ryssarna blev borta för alltid. Några lyckades dock bli fria eller fly och återvände till Sverige.

 

1792: Generalmönstring skedde vid Uppsala slott den 16 juni 1792:

Rote Soldatens namn Ålder, tjänsteår, civilstånd, födelseplats Längd Kommentar

97 Ullbro

Eric Lång

---------------

Pehr Brunström

 

 

Död den 26 september 1790

-------------------------------------------

Regementscommisarie. Insatt den 31/12 1790 som volontaire och innehas av Pehr Brunström

102 Vela

Pehr Flinck

---------------

Johan Flinck

 

 

Död den 16 april 1790.

------------------------------------------

Pipare. Antagen den 31/12 1790. Närvarande

103 Vappa

Johan Frisk

--------------

Anders Frisk

--------------

Anders Frisk

 

------------------------

 

----------------------- 

29 år, 1 1/6 tj.år, gift, Uppland

 

--------

 

--------

5 fot 7 3/4 tum

Död den 24 maj 1790.

-----------------------------------------

Död den 15 november 1790.

-----------------------------------------

Antagen den 7/4 1791. Närvarande.

104 Dorsilla

Eric Hjort

39år, 21 tj.år, gift, Dalarna 

5 fot 9 tum

Befordrad till corporal den 22/3 1790. Närvarande

105 Kroklösa

Petter Lindblad

-------------

Johan Eric Wikström

 

  

Död den 25 november 1790.

-----------------------------------------

Insatt den 31/12 1790 med volontaire och innehas av fänrik J E Wikström. Sjuk hemma

106 Vappa

Lars Hall

 34 år, 12 tj.år, gift, Uppland.

 5 fot 8 tum

Närvarande

107 Vappa

Pehr Tjäder

28 år, 11 tj.år, gift, Uppland

5 fot 8 tum

Närvarande

108 Hovdesta

Anders Brandt

31 år, 7 tj.år, gift, Västmanland

5 fot 9½ tum

Närvarande

109 Hovdesta

Sven Tillberg

47 år, 21 tj.år, gift, Uppland

5 fot 9½ tum 

Närvarande

110 Hummelsta

Gustaf Klang

32 år, 4 tj.år, gift, Uppland

5 fot 7½ tum

Närvarande

111 Dorsilla

Carl Gierts

--------------

Isac Grön

 

------------------------

27 år, 1/12 tj.år, gift, Uppland

 

----------

5 fot 8 tum

Drunknad den 14 september 1790.

---------------------------------------

Närvarande

112 Myrby

Johan Elf

23 år, 3 tj.år, ogift, Uppland

 5 fot 6½ tum

Antagen den 9/6 1789. Närvarande

113 Uddala

Johan Frisk

38 år, 4 tj.år, gif, Uppland

5 fot 7 tum

Närvarande

114 Litselås

Johan Kling

--------------

Anders Kling

 

----------------------- 

27 år, Uppland

 

Död den 31/12 1791.

---------------------------------------

Ny karl, Anders Kling, approberas

115 Linda

Pehr Kron

-------------

Johan Kron

 

----------------------

24 år, 2 1/12 tj.år, gift, Uppland

 

----------

5 fot 10 tum

Död den 10/2 1790.

---------------------------------------

Antagen den 19/5 1790. Närvarande

116 Ogesta

Adam Link

35 år, 11 tj.år, gift, Uppland

5 fot 9 tum

Vice corporal. Närvarande

117 Frösvi

Pehr Stolpe

------------

Pehr Brunström

 

 

Springen i luften den 9 juli 1790.

---------------------------------------

Insatt den 31/12 med volontaire och innehas av regementscommisarien Pehr Brunström

118 Hässelby

Johan Stake

32år, 4tj.år, gift, Uppland

5 fot 8 tum

Närvarande

119 Vindsberga

Eric Vind

29 år, 4 tj.år, gift, Uppland

5 fot 8tum

Närvarande

120 Ör

Johan Karp

 

 

Transport den 12/5 till No 99 (Trogsta). Anmält för denne No antagen musiquant P Brunström

121 Tibble

Olof Holm

29 år, 9 tj.år, gift, Uppland

5 fot 8 tum

Närvarande

122 Tibble

Lars Hane

------------

Lars Hane

 

----------------------

25 år, 2 1/12 tj.år, gift, Uppland

 

--------- 

5 fot 10 3/4 tum

Död den 8 februari 1790.

----------------------------------------

Antagen den 19/5 1790. Närvarande

123 Tallmyra

Johan Tallström

45 år, 25 tj.år, gift, Uppland

5 fot 7½ tum

Befordrad till corporal den 19/12 1789. Närvarande

124 Öndesta

Eric Wåld

26 år, 6 tj.år, gift, Uppland

5 fot 9 tum

Närvarande

125 Kil

Eric Lund

25 år, 4 tj.år, gift, Uppland

5 fot 8½ tum

Närvarande

126 Järstena

Johan Nögd

--------------

Abram Järn

 

------------------------

38 år, 16 tj.år, gift, Uppland

 

---------

5 fot 7½ tum

Antagen den 2 december 1789. Fången den 11 juli 1790.

-----------------------------------------

Antagen den 3 juli 1791, den från fångenskapen hemkomne. Närvarande

149 Hagby

Anders Hag

--------------

Pehr Hag

-------------

Johan Gustav Åkerlund

 

 

Död den 13 januari 1790.

-----------------------------------------

Antagen den 19 maj 1790. Död den 14 oktober 1790.

-----------------------------------------

Återinsatt den 31/12 1791 ............, som innehas av förare Gustav Åkerlund

Fredstid.

      -------------------------

1803: Generalmönstring skedde i Uppsala den 20 juni 1803:

Rote Soldatens namn Ålder, tjänsteår, civilstånd, födelseplats Längd Kommentar

97 Ullbro

Adam Örnflyckt

 

 

mindreårig volontaire

102 Vela

Johan August  Forsberg

 20 år, 1 tj.år, ogift, Uppland

5 fot 9 tum 

Antagen den 16 juni 1802. Approberas

103 Vappa

Olof Frisk

26 år, 5 tj.år, gift, Uppland

5 fot 9 3/4 tum

Klagar över liten oförätt af sin rotebonde. Henwisas till Konungens befallningsafande till winnande af rättelse

104 Dorsilla

Eric Hjort

-------------

Olof Hjort

 

--------------------

21 år, 2 tj.år, ogift, Uppland

 

---------

5 fot 9½ tum

Död den 2/1 1801. Avlidne corporalen Hjort hade fått medalj för tapperhet till sjöss, som nu blev avlämnad.

-----------------------------------------------

Antagen den 5 augusti 1801. Approberas.

105 Kroklösa

Lars Leÿel

 

  

Rustmästare. Erhållit avsked den 9 juni 1803. Vakant

106 Vappa

Lars Hall

 45år, 22 tj.år, gift, Uppland.

 5 fot 8 1/4 tum

Klagade över bristande kontakt med sin rote. Tillåts i händelse icke någon överenskommelse kan träffas om nytt kontrakt att insättas för något annat nummer

107 Vappa

Pehr Tjäder

39år, 21 tj.år, gift, Uppland

5 fot 8 tum

Närvarande

108 Hovdesta

Anders Brandt

42år, 17 tj.år, gift, Västmanland

5 fot 10 tum

Närvarande

109 Hovdesta

Sven Tillberg

58 år, 31 3/4 tj.år, gift, Uppland

5 fot 9 tum 

Närvarande

110 Hummelsta

Jan Marck

23 år, 2 tj.år, gift, Uppland

5 fot 9½ tum

Antagen den 5/8 1801. Har s... utslag samt rörd till sina sinnen. Kan ej antagas.

111 Dorsilla

Isac Grön

 38 år, 12 tj.år, gift, Uppland

 5 fot 6½ tum

Närvarande

112 Myrby

Jan Hed

24 år, 1 3/4 tj.år, gift, Uppland

 5 fot 9 tum

Antagen den 7/9 1801. Approberas.

113 Uddala

Jan Frisk

-------------

Carl Holm

 

---------------------

20 år, 0 tj.år, ogift, Uppland

 

--------- 

5 fot 8½ tum

Död den 7/8 1802.

--------------------------------------------

Antagen den 10/1 1803. I årstjänst. Approberas.

114 Litselås

Anders Kling

-------------

Carl Kling

 

--------------------

25 år, 0 tj.år, ogift, Uppland

 

---------  

6 fot ½ tum

Död den 29/10 1802.

--------------------------------------------

Antagen den 7/5 1803. I årstjänst. Approberas.

115 Linda

Jan Kron

35 år, 13 tj.år, gift, Uppland

 5 fot 10½  tum

Närvarande

116 Ogesta

Jonas Grÿt

29 år, 5 tj.år, gift, Uppland

5 fot 10½  tum

Närvarande

117 Frösvi

Pehr Ernst

 21 år, 0 tj.år, ogift, Uppland

 5 fot 10 1/4 tum

Antagen den 10/1 1803. I årstjänst. Approberas.

118 Hässelby

Anders Ek

43 år, 14 3/4 tj.år, gift, Uppland

5 fot 7½  tum

Vice corporal. Närvarande (Anteckning från föregående mönstring: Får byta namn till Ek)

119 Vindsberga

Eric Wind

40 år, 14 3/4 tj.år, gift, Uppland

5 fot 10½ tum

Oförmögen till kronans tjänst. Begär och får avsked.

120 Ör

Per Brunström

33 år, 11 tj.år, ogift, Uppland 

5 fot, 6½ tum 

Pipare. Begär och får avsked med rotens bifall.

121 Tibble

Olof Holm

--------------

Jan Snygg

 

--------------------- 

24 år, 2tj.år, gift, Uppland

 

---------- 

5 fot 8½ tum

Avskedad den 22/9 1800. Får avsked för fel på hörseln.

-------------------------------------------------

Antagen den 25/2 1801. Approberas.

122 Tibble

Hans Hane

 36 år, 13 tj.år, gift, Uppland

 5 fot 8½ tum

Närvarande

123 Tallmyra

Jan Lants

29 år, 4½ tj.år, gift, Uppland

5 fot 10 tum

Närvarande

124 Öndesta

Jan Swärd

33 år, 5 tj.år, gift, Västmanland

5 fot 8 tum

Närvarande

125 Kil

Eric Lund

36 år, 14 3/4 tj.år, gift, Uppland

6 fot ½ tum

Närvarande

126 Järstena

Abraham Järn

 49 år, 26 3/4 tj.år, gift, Uppland

 5 fot 8½ tum

Närvarande

149 Hagby

Anders Lärka

33 år, 2 tj.år, gift, Uppland 

5 fot 9½ tum 

Antagen den 20/5 1801. Kommenderad på arbete vid Signalskär

Fredstid.

 

1806: Generalmönstring skedde i Uppsala den 16 juni 1806:

Rote Soldatens namn Ålder, tjänsteår, civilstånd, födelseplats Längd Kommentar

97 Ullbro

Adam Örnflyckt

------------------

Anders Andersson Fräck

 

--------------------- 

28 år, 1/6 tj.år, gift, Västmanland 

 

--------- 

5 fot 9 tum 

Vakant den 1/9 1805 enligt regementes order.

--------------------------------------------------------

Antagen den 9/4 1806. Uti årstjänst, men nu här approberas.

102 Vela

Johan August Forsberg

 23 år, 4 tj.år, gift, Uppland

5 fot 9 tum 

Närvarande

103 Vappa

Olof Frisk

29 år, 8tj.år, gift, Uppland

5 fot 9 3/4 tum

I anseende till rotens enhälliga begäran bliver Frisk skild ifrån den rote som innehaves och insättes för annan rote av Regementschefen med den blivande rotens samtycke.

104 Dorsilla

Olof Hjort

24 år, 6tj.år, gift, Uppland

5 fot 9½ tum

Närvarande

105 Kroklösa

Brunström

 

  

Ersatt den 29/12 med tjänstbare volontairen Brunström. Närvarande.

106 Vappa

Lars Hall

---------------

Anders Andersson Wallmo

 

--------------------

24 år, 1 1/4 tj.år, ogift, Uppland.

 

--------

5 fot 9½ tum

Avskedad den 9/6 1804. Förut fått interimsavsked, begär nu ordentligt som beviljas.

------------------------------------------------------

Antagen den 6/3 1805. Approberas.

107 Vappa

Pehr Tjäder

42 år, 24 3/4 tj.år, gift, Uppland

5 fot 8 3/4  tum

Närvarande

108 Hovdesta

Anders Brandt

45 år, 20 3/4  tj.år, gift, Västmanland

5 fot 10 tum

Närvarande

109 Hovdesta

Sven Tillberg

61 år, 34 3/4 tj.år, gift, Uppland

5 fot 9 tum 

På befälets trägna anhållan får såsom ett exempel för sina kamrater, i anseende till dess berömvärda uppförande, stå kvar

110 Hummelsta

Jonas Klang

20 år, 2½ tj.år, ogift

5 fot 8 tum

Antagen den 14/1 1804. Approberas.

111 Dorsilla

Isac Grön

 41 år, 15 tj.år, gift, Uppland

 5 fot 6 3/4 tum

Närvarande

112 Myrby

Johan Hed

27 år, 4 3/4 tj.år, gift, Uppland

 5 fot 9 tum

Närvarande

113 Uddala

Carl Holm

23 år, 3½ tj.år, ogift, Uppland

5 fot 8½ tum

Närvarande

114 Litselås

Carl Kling

28 år, 3 1/12 tj.år, gift, Uppland

 6 fot ½ tum

Närvarande

115 Linda

Johan Kron

38 år, 16 tj.år, gift, Uppland

 5 fot 10½  tum

Närvarande

116 Ogesta

Jonas Gryt

32 år, 8 tj.år, gift, Uppland

5 fot 10½  tum

Närvarande

117 Frösvi

Pehr Ernst

---------------

Anders Hellström

 

------------------

26 år, 2 1/4 tj.år, gift, Uppland

 

-------

5 fot 7½ tum

Död den 2/11 1804.

------------------------------------------------------

Antagen den 5/3 1805. Begär att få sätta karl i sitt ställe i avseende till anmäld sjuklighet, som av Regementschefen beviljas, då antaglig karl uppvisas.  

118 Hässelby

Anders Ek

46 år, 17 3/4 tj.år, gift, Uppland

5 fot 7½  tum

Vice corporal. Närvarande

119 Vindsberga

Jan Wind

 

 

Antagen den 14/1 1804. Död den 17/4 1806. Vakant.

120 Ör

Johan Örn

22 år, 1 1/4 tj.år, ogift, Uppland 

5 fot, 9½ tum 

Antagen den 6/3 1805. Approberas. Begär och får kalla sig Asp

121 Tibble

Johan Snygg

27 år, 5 tj.år, gift, Uppland

5 fot 8½ tum

Närvarande

122 Tibble

Hans Hane

 39 år, 16 tj.år, gift, Uppland

 5 fot 8½ tum

Närvarande

123 Tallmyra

Johan Lants

32 år, 7½ tj.år, gift, Uppland

5 fot 10 tum

Närvarande

124 Öndesta

Johan Swärd

36 år, 8 tj.år, gift, Västmanland

5 fot 8 tum

Närvarande

125 Kil

Eric Lund

39 år, 17 3/4 tj.år, gift, Uppland

6 fot ½ tum

Närvarande

126 Järstena

Abraham Järn

 52 år, 29 3/4 tj.år, gift, Uppland

 5 fot 8½ tum

Närvarande

149 Hagby

Anders Lärcka

--------------

Jan Ersson Lärcka

 

--------------------

21 år, 0 tj.år, ogift, Uppland 

 

---------

5 fot 9 1/4 tum 

Utstruken den 20/12 1805.

--------------------------------------------------

Antagen den 22/5 1806.  Approberas.

1805 ingick Gustaf IV Adolf i en stor koalition med bl a Ryssland mot Frankrike och Napoleon.

Hösten 1806 kommenderades Upplands regemente till Pommern. Man marscherade till Ystad och skeppades över till Rugen och Stralsund.

   ----------------------------------------

Fredstid.

1830: Generalmönstring skedde den 11 juni 1830:

Rote

Soldatens namn

Ålder, tjänsteår, civilstånd, födelseplats

Längd

Kommentar

97 Ullbro

Olof Öst

31 år, 4 3/4 tj.år, gift, Uppland

5 fot 9 1/4 tum

Kommenderad till Wäddö

102 Vela

Gustaf Lönn

----------

Peter Lundquist

 

 

Pipare. Transport till No 141 den 13de Dec 1825

-----------------

Ersatt den 19 januari 1826 med Extra Trumpteraren. Presens.

103 Vappa

 

 

 

Regementskassan anslagen

104 Drällsta

Anders Hjort

43 år, 22 tj.år, gift, Södermanland

5 fot, 8½ tum

Korpral. Presens.

105 Kroklösa

T. Schultz

--------------

C E Tiggarall

--------------

Göran Klingentoff

 

 

Musikmästaren. Död den 13 december 1827.

-----------------

Ersatt den 14 april 1828 med tjänstbare volontären Tiggarall (?). Avskedad den 1sta Mars 1830

----------------

Ersatt den 13 mars 1830 med tjänstbare volontären Klingenhoff

106 Vappa

Erik Boij

34 år, 15 tj.år, gift, Uppland

5 fot, 9 tum

Presens. Kommenderad till Wäddö.

107 Vappa

Johan Ström

41 år, 19 tj.år, gift, Uppland

5 fot, 9 1/4 tum

Vice korpral. Presens.

108 Hovdesta

Carl Brandt

29 år, 11 tj.år, gift, Uppland

5 fot, 9 tum

Kommenderad till Stockholm.

109 Hovdesta

Erik Hoff

42 år, 19 tj.år, gift, Uppland

5 fot, 9 tum

Presens

110 Hummelsta

Fredrik Klang

29 år, 4 3/4 tj.år, ogift, Västmanland

5 fot, 9 tum

Presens

111 Dorsilla

Anders Grön

39 år, 19 tj. år, gift, Västmanland

5 fot, 8 3/4 tum

Presens

112 Myrby

Johan Hed

37 år, 14 tj.år, gift, Uppland

5 fot, ½ tum

Presens

114 Litselby

Fredrik Frid

33 år, 11 tj.år, gift, Uppland

5 fot, 9 3/4 tum

Presens

115 Linda

Johan Kron

30 år, 4 1/6 tj.år, gift, Västmanland

5 fot, ... 1/4 tum

Skadad i ena armen, oduglig till tjänstgöra ... och får avsked

116 Gryta

Ryttmästare Åkerman

 

 

S.n 74

117 Ernsta

Johan Ernst

32 år, 4 1/6 tj.år, gift, Västmanland

5 fot, 8 1/4 tum

Kommenderad till Wäddö

118 Hässelby

Johan Fällt

40 år, 17 3/4 tj.år, gift, Uppland

5 fot, 7 ½ tum

Presens

119 Vindsberga

Anders Wind

36 år, 15 tj.år, gift, Uppland

5 fot 9 tum

Presens

120 Ör

Anders Stål

23 år, 3 3/4 tj.år, gift, Uppland

5 fot, 7 3/4 tum

Kommenderad till Wäddö

121 Tibble

Sven Rolig

 

 

Död på Roten den 11 juni 1829. Vakant

122 Tibble

Anders Järn

30 år, 9 tj.år, gift, Uppland

5 fot, 10 tum

Presens

123 Tallmyra

Anders Tallén

49 år, 21 tj.år, gift, Uppland

6 fot, 3 tum

Presens

124 Öndesta

Johan Svärd

26 år, 4 1/6 tj.år, gift, Uppland

5 fot, 9 3/4 tum

Kommenderad till Wäddö

125 Kil

Lars Qvist

34 år, 15 tj.år, gift, Uppland

5 fot, 8 tum

Kommenderad till Wäddö

126 Järstena

Johan Jernholm

39 år, 21 tj.år, gift, Uppland

5 fot, 8 tum

Presens

149 Hagby

Erik Hag

35 år, 15 tj,år, gift, Uppland

5 fot, 8½ tum

Presens

 

   ----------------------------------------

 

1857: Generalmönstring skedde den 13 juni 1857:

Rote

Soldatens namn

Ålder, tjänsteår, civilstånd

Längd

Kommentar

97 Ullbro

Anders Victor

26 år, 6 2/12 tj.år, gift.

5 fot, 8½ tum

Förut kallad Blomqvist. Född i Tillinge socken, Uppsala län den 25 juni 1831. Antagen den 3 april 1851. Presens.

102 Vela

 

 

 

Anslagen till Musikens underhåll

103 Vreta

Jonas Blom

44 10/12 år, 18 2/12 tj.år, gift.

5 fot, 9 1/4 tum

Förut kallad Pettersson. Född i Tolj socken i Kronobergs län den 16 augusti 1812. Antagen den 26 april 1839. P

104 Drällsta

Gustaf Robert Hjort

-----------

Carl Petter Flink

 

 

-------------

25 6/12 år, 3 2/12 tj.år, gift,

 

----

5 fot 10½ tum

Transporterad till Roten nr 110 11 april 1854.

-------------

Ersatt med Flink. Förut kallad Carl Petter Jansson, född i Näs socken i Uppsala län den 8 december 1831. Antagen den 11 april 1854. Kommenderad till Waxholm.

105 Kroklösa

Adolf Fredrik Plahn

23 7/12 år, 4 2/12 tj.år, gift.

6 fot 3/4 tum

Förut kallad Söderberg. Född i Fellingsbro socken i Örebro län den 8 november 1833. Antagen den 5 april 1853. Ap.

106 Vappa

Anders Boij

 

 

Död på Roten den 5te sistlidne januari och roten nu Vakant.

107 Vappa

Johan Petter Ström

44 3/12 år, 19 tj.år, gift

5 fot 11½ tum

Förut kallad Jansson Född i Vårfrukyrka socken av Uppsala län den 12 mars 1816. Antagen den 12 juni 1838. P

108 Hovdesta

Johan Brandt

---------

Axel August Brandt

 

-------

25 8/12 år, 3 2/12 tj.år

  

-----

5 fot 9 3/4 tum

Avskedad vid generalmönstringen den 13 juni 1853: Begär och får avsked för bestyrkt ålderdomsbräcklighet, tjänt väl samt anmäles till underhåll genast.

-----------

Ersatt med A A Brandt. Förut kallad Johansson, född i Tillinge socken av Uppsala län den 25 oktober 1831. Antagen den 11 april 1854. Ap

109 Hansta

Johan Erik Hoff

44 7/12 år, 23 2/12 tj.år, gift

5 fot, 10 3/4 tum

Förut kallad Söderlund. Född i Björksta socken, Västerås län den 15 november 1812. Antagen den 28 april 1835. P

110 Hummelsta

Gustaf Robert Hjort

18 år, 10 2/12 tj.år, gift

6 fot, 3½ tum

Vakant. Ersatt med från roten nr 104 den 11 april 1854 transporterade Hjort. Förut kallad Fröjd. Född i Tillinge socken av Uppsala län den 21 juni 1829. Antagen den 9 april 1847. P

111 Dorsilla

Johan Petter Lind

42 10/12 år, 19 5/12 tj. år, gift

5 fot, 10 3/4 tum

Förut kallad Lindström. Född i Drev socken, Kronobergs län den 17 augusti 1814. Antagen den 11 januari 1838. "Att soldaten vid Enköpings Comp. av N 8 Konlg Uplands Regemente Nr 111 Lind, i anseende till svaghet efter frossa och allmän sjuklighet är till krigstjänst oduglig, samt äger minskad förmåga att sig med arbete försörja. Polacksbacken d 11 juni 1857. Fr. Elisson, t.f. Regmts Läkare". Avskedad för attesterad sjuklighet. Tjänt väl.

112 Myrby

Anders Säf

26 11/12 år, 6 1/12 tj.år, gift

5 fot, 9½ tum

Förut kallad Olsson. Född i Bondkyrko socken av Uppsala län den 23 juli 1830. Antagen den 9 maj 1851. P

113 Uddala Carl Fredrik Säll 33 5/12 år, 12 2/12 tj.år, gift 5 ft, 8 1/4 tum Förut kallad Fredriksson. Född i Tillinge socken av Uppsala län den 19 januari 1824. Antagen den 4 april 1845.  P

114 Litselås

Johan Erik Asp

40 2/12 år, 17 2/12 tj.år, gift

5 fot, 9½ tum

Förut kallad Jansson. Född i Tillinge socken av Uppsala län den 21 april 1817. Antagen den 14 april 1840. P

115 Linda

Anders Wilhelm Kron

30 8/12 år, 10 2/12 tj.år, gift

5 fot, 10 ½ tum

Förut kallad Andersson. Född i Breds socken av Uppsala län den 24 oktober 1826. Antagen den 9 april 1847. P

116 Gryta

Johan Dolk

---------

Carl August Svärd

 

---------------

25 4/12 år, 3 2/12 tj.år, gift

 

-----

5 fot, 9½ tum

Dolk kasserad för liderlighet vid Generalmönstringen den 14 juni 1854. Kasserad för liderlighet och oordentligt uppförande.

-----------------

Ersatt med Svärd. Förut kallad Gustafsson. Född i Svinnegarns socken av Uppsala län den 21 februari 1832. Antagen den 11 april 1854. Ap

117 Ernsta

Johan Ernst

------------

Lars Fredrik Ernst

  

------

26 5/12 år, 3 2/12 tj.år, gift

  

----

5 fot 9 3/4 tum

Avskedad vid Generalmönstringen den 14 juni 1853. Begär och får avsked för ålderdomssvaghet, enligt läkarintyg. Tjänt med utmärkt beröm, anmäldes till underhåll på ..putan.. enligt Kungliga Brevet den 10 september 1831.

---------

Ersatt med L F Ernst. Förut kallad Jansson. Född i Svinnegarns socken av Upplands län den 6 januari 1831. Antagen den 11 april 1854. Ap

118 Hässelby

Lars Petter Häger

35 5/12 år, 9 2/12 tj.år, gift, Tillberga

5 fot, 11 tum

Förut kallad Tillberg. Född i Tillberga socken av Västerås län, den 18 januari 1822. Antagen den 18 april 1848.

119 Vindsberga

Anders Aron Wind

31 5/12 år, 12 2/12 tj.år, gift

5 fot 11½tum

Förut kallad samma namn. Född i Tillinge socken av Uppsala län den 18 januari 1826. Antagen den 4 april 1845.

120 Ör

Johan Petter Ståhl

49 11/12 år, 30 9/12 tj.år, gift

5 fot, 9½ tum

Förut kallad Lindberg. Född i Västerås stad den 13 juli 1807. Antagen den 28 september 1826. Begär och får avsked med anmälan till underhåll. Tjänst utmärkt väl.

121 Tibble

Adolf Fredrik Rot

48 4/12 år, 25 9/12 tj.år, gift

5 fot 9 tum

Förut kallad Lindgren. Född i Färnkumla socken av Älvsborgs län den 11 februari 1809. Antagen den 8 februari 1841. 9 5/12 tj.år vid Svea artilleriregemente.  P

122 Tibble

Anders Jern

31 1/12 år, 9 2/12 tj.år, gift

5 fot 9½ tum

Förut kallad Långström. Född i Tillinge socken av Uppsala län den 11 maj 1826. Antagen den 18 april 1848. P

123 Tallmyra

Anders Tall

40 8/12 år, 16 4/12 tj.år, gift

5 fot 11 tum

Förut kallad Wallin. Född i Bred socken av Uppsala län den 19 oktober 1816. Antagen den 8 februari 1841. P

124 Öndesta

Lars Tropp

29 2/12 år, 5 2/12 tj.år, gif

5 fot 10 tum

Förut kallad Larsson. Född i Sparrsätra socken av Uppsala län den 6 april 1828. Antagen den 6 april 1852. P

125 Kil

Johan Petter Sverin

45 2/12 år, 16 4/12 tj.år, ogift

5 fot 8 tum

Förut kallad Jernholm. Född i Tillinge socken av Uppsala län den 11 april 1812. Antagen den 8 februari 1841. P

126 Järstena

Anders Rönn

46 9/12 år, 26 6/12 tj.år, gift

5 fot, 9 3/4 tum

Förut kallad Berglund. Född i nya Kopparbergs socken av Örebro län den 14 september 1810. Antagen den 6 december 1830. P

149 Hagby

Erik Hag

43 1/12 år, 19 5/12 tj.år, gift

5 fot 8 tum

Förut kallad Hagelin. Född i Vårfrukyrka socken av Uppsala län den 15 maj 1814. Antagen den 11 januari 1838. P

 

-------------------------------------------------------

1881: Generalmönstring skedde vid Polacksbacken i Uppsala den 21 juni 1881:

Rote Soldatens namn Ålder, tjänsteår, civilstånd Längd Kommentar Kompletterande uppgifter  ur kyrkböcker mm

97 Ullbro

Anders Victor 50 år, 30 2/12 tj.år, gift 5 fot 7 tum

Förut kallad Blomqvist. Född 25 juni 1831 i Tillinge. Antagen den 3 april 1851.  Presens (närvarande förra mönstringen). Presens (närvarande denna  mönstring).

Son till statardrängen Carl Jansson i Vreta. Avsked 1885-04-03. Dog 19 april 1914 av "ålderdomsavtyning".

Gravkorset finns kvar på Tillinge kyrkogård.

102 Vela

     

Indragen till musikens underhåll

 

103 Vreta

Peter August Blom 31 1/12 år, 11 10/12 tj.år, gift 5 fot 8 tum

Förut kallad Sjögren. Född i Litslena 14 maj 1850. Antagen den 1 oktober 1869. Presens. Presens.

Född i Torstuna. Dog 1933-07-10. Begravd på S:t Olofs kyrkogård

104 Drällsta

Carl Petter Flink 49 6/12 år, 27 2/12 tj.år, gift 5 fot 9 tum

Förut kallad Jansson. Född i Näs 8 december 1831. Antagen den 11 april 1854. Presens. Presens.

Avsked 1885. Dog i februari 1897 av "magkräfta".

105 Kroklösa

Anders (Adolf?) Fredrik Plan 47 7/12 år, ... tj.år, gift 6 fot 1 tum

Förut kallad Söderberg?. Född i Fellingsbro i Örebro län den 8 November 1833. Antagen den 5 april 1853. Presens. Presens.

 

106 Vappa

Johan Teodor Udd 31 8/12 år, 10 2/12 tj.år, gift 5 fot 7 tum

Adolf Fredrik Boij avskedad adi... den 8 april 1879.

Ersatt med från roten no 113 hittransporterad den 3 oktober 1879 korpralen ....J T Udd. Tidigare kallad Rosengren. Född i Tillinge 12 oktober 1849. Antagen den 14 april 1871. Presens. Presens.

Född i Torsvi. "Enligt uppgift rest till Amerika och lämnat hustru o barn kvar".

"Flyttat till Nord Amerika 18830523".

107 Vappa

August Henrik Reinhold Blomstedt 21 år, 2 3/12 tj.år, ogift  

Volontären A... Norlin, utnämnd till ... löjtnant vid Kongl Uplands regemente den 15 november 1878.

Ersatt med Volontären A H R Blomstedt, född i Vallby socken den 30 juni 1860, antagen den 14 mars 1879.    , Kommenderad å Carlberg.

 

108 Hovdesta

Anders Wilhelm Brandt 26 år, 8 2/12 tj.år, ogift 5 fot 7 tum

Förut kallad Andersson. Född i Tillinge socken den 10 juni 1855, antagen den 10 april 1873. Approberas - kommenderad till Karlsberg, presens.

Föddes 16 juni 1855 på Myrby ägor som son till soldaten Anders Säf (se rote 112 Myrby nedan). Dog 1929-08-31. Graven finns kvar på Tillinge kyrkogård (2007).

109 Hansta

Nils Petter Hoff 45 2/12 år, 20 3/12 tj.år, gift 5 fot 7,5 tum

Förut kallad Rosenlund. Född i Stockholm den 2 maj 1836, antagen den 4 april 1861. Presens, presens.

Dog 1918-01-26 av "hjärtförlamning". Graven finns kvar på Tillinge kyrkogård (2007).

110 Hummelsta

Carl Axel Hjort 27 7/12 år, 7 2/12 tj.år, gift 5 fot 8 tum

Förut kallad Pettersson. Född i Teda socken den 3 november 1853. Antagen den 8 april 1874. Approberas - presens, presens.

Dog 1937-12-18. Graven finns kvar på Tillinge kyrkogård (2007).

111 Dorsilla

Johan Alfred Sköld 21 3/12 år, 2/12 tj.år, ogift  

Carl Erik Lind avskedad vid generalmönstringen den 18 juni 1877 (kasserad för liderlighet).

Ersatt med J A ...ld, förut kallad Larsson. Född i Tillinge den 31 mars 1860.  Antagen den 1 april 1881.     , rekryt i årstjänst.

Sköld var son till soldaten Lars Tropp i Öndesta (rote 124 nedan) och hans hustru.

112 Myrby

Anders Säf 50 11/12 år, 30 1/12 tj.år, gift 5 fot 8,2 tum

Förut kallad Olsson. Född i Bonkyrko socken, Uppsala län, den 23 juli 1830. Antagen den 9 maj 1851. Presens, begär och får avsked - anmäles till underhåll genast - tjänat berömligt.

Dog 1908-01-06 av "ålderdomsavtyning".

113 Uddala

Johan August Boij 20 9/12 år, 1 8/12 tj.år, ogift 5 fot 8 tum

Johan Teodor Udd transporterad till roten nr 106 den 3 oktober 1879.

Ersatt med J A Boij. Förut kallad Eklund. Född i Tillinge den 6 september 1860  Antagen den 3 oktober 1879.    , approberas presens.

Boij var son till pigan Anna Chatarina Wallinder i Torgesta.

114 Litselås

Anders Johan Freij 33 6/12 år, 14 2/12 tj.år, gift 6 fot 2 tum

Förut kallad Pettersson. Född i Uppsala-Näs dem 10 december 1847. Antagen den 15  april 1867. Presens, presens.

Dog 1910-10-05 av hjärnblödning.

115 Linda

Axel Leonard Kron 20 10/12 år, 3 2/12 tj.år, ogift 5 fot 7 tum

Anders Wilhelm Kron avskedad vid generalmönstringen den 18 juni 1877 (erhöll avsked för sjuklighet, anmäld till underhåll genast, tjänat väl).

Ersatt med A L Kron, förut kallad Berggren. Född i Irsta socken den 15 augusti 1860. antagen den 2 april 1878.     Approberas presens.

 

116 Gryta

Carl August Svärd 49 4/12 år, 27 2/12 tj.år, gift 5 fot 8,4 tum

Förut kallad Gustafsson. Född i Svinnegarns socken den 21 februari 1832. Antagen den 11 april 1853. Presens, presens.

Avsked 1885. Dog 1904-08-29 av lungsot.

117 Ernsta

Johan August Ernst 43 6/12 år, 19 2/12 tj.år, gift 6 fot

Förut kallad Berglund. Född i Svinnegarns socken den 12 december 1837. antagen den 10 april 1862. presens, presens.

Dog 1900-06-15 av "magkräfta".

118 Hässelby

Anders Johan Hessel 34 4/12 år, 14 2/12 tj.år, gift 5 fot 7 tum

Förut kallad Eklöf. Född i Simtuna socken den 26 februari 1847. Antagen den 15 april 1867. Presens, presens

"Enligt egen uppgift övergått till baptismen" år 1882

119 Vindsberga

Johan Axel Wind 29 5/12 år, 7 2/12 tj.år, gift 5 fot 8 tum

Förut kallad Johansson. Född i Bro socken den 1 januari 1852. Antagen den 8 april 1874. Approberas presens, presens.

Dog 1925-04-18 av "kräfta i magmunnen". Graven finns kvar på Tillinge kyrkogård (2007).

120 Ör

Johan Emanuel Stål 26 3/12 år, 3 6/12 tj.år, ogift 5 fot 8 tum

Carl Olof Stål avskedad vid generalmönstringen den 18 juni 1877 (erhöll avsked för sjuklighet, tjänat berömligt).

Ersatt med J E Stål, förut kallad Tibblin. Född i Håtuna socken den 13 mars 1855. Antagen den 5 oktober 1877.    , approberas presens.

 

121 Tibble

Anders Anselm Roth 31 2/12 år, 11 2/12 tj.år, gift 5 fot 8 tum

Förut kallad Holst. Född i Svinnegarns socken den 13 april 1850. Antagen den 8 april 1870. Presens. begär och får avsked för sjuklighet - tjänat berömligt. Sjukintyg från regementsläkare Schultz: ".... är i följd av hjärtlidande till krigstjänst oförmögen......"

 

122 Tibble

Pehr Erik Jern 25 8/12 år, 2 2/12 tj.år, ogift 5 fot 9 tum

Anders Jern avskedad ad interim den 13 juni 1878.

Ersatt med P E Jern, förut kallad Andersson. Född i Tillinge socken den 27 oktober 1855. Antagen den 4 april 1879.   , approberas presens.

Född i Tallmyra, son till soldaten Anders Tall och hans hustru Stina Lisa Jansdotter. Dog 1928-02-04. Graven finns kvar på Tillinge kyrkogård (2007).

123 Tallmyra

Anders Johan Tall 29 2/12 år, 7 2/12 tj.år, gift 5 fot 7 tum

Förut kallad Eklund. Född i Sparrsätra socken den 16 april 1852. Antagen den 8 april 1874. Approberas presens, presens.

Dog 1910-05-07 av magsår. Graven finns kvar på Tillinge kyrkogård (2007).

124 Öndesta

Lars Tropp 53 2/12 år, 29 2/12 tj.år, gift 5 fot 8,2 tum

Förut kallad Larsson. Född i Sparrsätra den 6 april 1828. antagen den 6 april 1852. Presens, presens.

Avsked 1885.

125 Kil

Lars Fredrik Tor 28 2/12 år, 7 8/12 tj.år, gift 5 fot 7 tum

Förut kallad Forsberg. Född i Överselö socken den  18 april 1853. Antagen den 3 oktober 1873.Presens approberas, presens.

 

126 Järstena

Anders Johan Rönn 24 3/12 år, 6 8/12 tj.år, gift. 5 fot 7 tum

Vice korpral. Förut kallad Andersson. Född i Tillinge den 23 mars 1857. Antagen den 2 oktober 1874. Presens approberas, presens.

Son till soldaten Anders Victor i Ullbro (se rote nr 97 ovan) och hans hustru Anna Lovisa Eklund.

149 Hagby

Carl Erik Hag 32 3/12 år, 12 3/12 tj.år, gift 5 fot 9 tum

Förut kallad Eriksson. Född i Tillinge den 4 april 1849. Antagen den 9 april 1869. Presens, presens.

Son till brukaren i Dorsilla Jan Erik Ersson och hans hustru Johanna Haglind. Dog 1903-07-11 av "magkräfta".

 

Soldatuppgifterna är hämtade ur några av de militära generalmönstringsrullorna för Upplands regemente.

Regementets kommenderingar etc är tagna ur boken "Kungl. Upplands regementes historia", utgiven av Regementets historiekommitté samt "Många blev borta av upplänningarna" av Sivert Svärling.

Senast uppdaterad 2008-06-14

Tillbaka till startsidan.

Bilder och bakgrunder är hämtade från  www.maryslittlelamb.com